Atalak
Sin categoría

[3] 1937 Bizkaiko frontea / 1937 Frente de Vizcaya

[3] 1937 Bizkaiko frontea - 1937 Frente de Vizcaya1937ko ekainaren 1eko argazkia, Lemoatxatik hartua. Irudian, besteak beste, Lemorieta,
Tallerreta, Arraibi, Iturritze eta Txiriboketa auzoak ikusten dira. Peña Lemonako batailea
maiatzaren 26tik ekainaren 5era izan zan.
Izenburua: Bizkaiko frontea
Urtea: 1937
Egilea: Prensa eta Propagandarako Estatu Ordezkaritzea. Informazino Grafikoa Saila.
Espainiako Barne Ministerioa
Artxiboa: Espainiako Liburutegi Nazionalaren funtsetako argazkia
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000139636

Fotografía del 1 de junio de 1937 tomada desde Lemoatx. En la imagen se ven los barrios
Lemorieta, Tallerreta, Arraibi, Iturritze, Txiriboketa… La batalla de Peña Lemona tuvo lugar
entre los días 26 de mayo y el 5 de junio.
Título: Frente de Vizcaya
Año:1937
Autoría: Delegación del Estado para Prensa y Propaganda. Sección Información Gráfica.
Ministerio del Interior de España
Archivo: Fotografía perteneciente a los fondos de la Biblioteca Nacional de España
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000139636