Atalak
Sin categoría

[5] 1925 Cementos Lemona fabrikea / 1925 Fábrica de Cementos Lemona

1917an Cementos Portland Lemona Sozietate Anonimoa eratu zan eta Arraibi auzoan finkatu zan fabrikea. 1923an hasi zan erauzketa jarduerea Peña Lemonan, Lemoatxeko 20.000 metro karratuko lursaila Udalari trukatu eta sei urtera. Irudian fabrikea ikusten da, eta, atzekaldean, harrobia.

Izenburua: Lemona zementu-fabrikaren ikuspegia

Urtea: 1925

Egilea: Ezezaguna

Artxiboa: Cementos Lemona S.A.

En el año 1917 se conformó la Sociedad Anónima Cementos Portland de Lemona y se estableció la fábrica en Arraibi. En 1923 se inició la actividad de extracción en Peña Lemona, seis años después de adquirir bajo permuta al Ayuntamiento un terreno de 20.000 metros cuadrados en Lemoatx. En la imagen se ven la fábrica, y al fondo, la cantera.

Título: Vista de la Fábrica de Cementos Lemona

Año:1925

Autoría: Desconocida

Archivo: Cementos Lemona S.A.