Atalak
UDALemoa [EUS]

GAZTE EMANTZIPAZIOARAKO DIRU LAGUNTZA

Lemoa udalerrian 2021.urtean gazteentzako etxebizitza alokatzeko diru laguntza jasotzeko baldintza orokorrak.

ONURADUNAK

 • 18-35 urte.
 • Beste etxebizitza jabetzarik ez izatea.
 • Salbuespenak: gizarte-bazterketa, alokairurako laguntzarik ez jasotzea / banantze edo dibortzioa / etxe gabetzea / genero-indarkeria / hondamendia
 • Alokairurako beste laguntzarik ez jasotzea.
 • Etxebizitzan erroldatuta egotea.
 • Lemoan erroldatuta egotea: urtebete jarraian edo 5 urtez etenekin.
 • Kontratuan agertzea.
 • Urtean 25.000 € gordinetik gorako diru-sarrerarik ez izatea.
 • Kapital-errentetatik eratorritako etekin gordinak: urtean gehienez 601,10€.
 • Ordainketak, tasak… udalean eta administrazioetan zorrik eza izatea.
 • Familia-loturarik ez: jabea eta maizterra.

ETXEBIZITZA BALDINTZAK

 • Pisua Lemoan.
 • Ez dute balio: babes ofizialeko etxebizitzak, azpierrentamendua, logelaren alokairua, lokala etxebizitza gisa.
 • Hilean 600 euroko alokairua ez gainditzea gehienez 3 pertsonako familientzat edo ahaide ez diren bizikideentzat.
 • 4 pertsona baino gehiagoko eta ahaide ez diren bizikideak: pertsona-kopurua x 215€
 • Gutxienez urtebeteko kontratua.
 • Alokairu-kontratua Bizilagunen erregistratuta egotea.

ENTREGATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 • Eskabidea beteta.
 • Erantzukizunpeko adierazpena: eskaera sinatua.
 • Laguntzaren eskatzailearen NAN/egoiliar-txartela, eskaneatuta.
 • Etxebizitza baten jabea ez izatearen ziurtagiria: jabetza pribatuko erregistroa / Harrison 1, behea / Zornotza / 946577200
 • Alokairuaren hileko ordainketaren banku-ziurtagiriak:
  • 2021eko urria: urtarrila-abuztua / 8 hilabete, 8 ziurtagiri
  • 2022ko urtarrila: iraila-abendua / 4 hilabete, 4 ziurtagiri
 • Bizilagunetan erregistratutako kontratua: Zuzenean / Gran vía 85 / Bilbo / 945018000
 • Errenta-aitorpena edo aitorpena egitea derrigorrezkoa ez den ziurtagiria.

ORDAINKETA

TARTEAURTEKO DIRU SARRERAKHILEKO ALOKAIRUAREN EHUNEKOADIRULAGUNTZAREN MUGA
13.000 € – 9.000 €% 50300
29.001 € – 18.000€% 40240
318.001 € – 25.000 €% 30180