Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Kultur, kirol,  elkartasun eta ingurumen jardueren garapena sustatzeko eta zabaltzeko diru-laguntzen araubidean aldaketak egin ditu Lemoako Udalak – El Ayuntamiento de Lemoa modifica el régimen de subvenciones para promover y difundir el desarrollo de actividades culturales, deportivas, solidarias y medioambientales

Kultur, kirol, elkartasun eta ingurumen jardueren garapena sustatzeko eta zabaltzeko diru-laguntzen araubidean aldaketak egin ditu Lemoako Udalak – El Ayuntamiento de Lemoa modifica el régimen de subvenciones para promover y difundir el desarrollo de actividades culturales, deportivas, solidarias y medioambientales

[eus] Aldaketa hauen helburuak bi dira: alde batetik, berdintasuna sustatzen duten ekintzek 10 puntu jasoko dituzte, orain arte jasotzen zutenaren bikoitza. Zentzu horretan, berdintasun teknikariak hainbat aldagai kontutan hartuko ditu, hala-nola emakumezkoen presentzia zuzendaritzan, bazkidetzan edo antolatzen dituzten ekintzetan.

Bestetik, diruz lagunduko diren kontzeptuen zerrendan hirugarren aukera bat sartuko da, boluntariotza deritzona (orain arte bi aukera zeuden, dietak eta soldatak).

Saioa Elejabarrieta alkateak azaldu duenez, “aldaketa hauekin helburua diru-laguntzen araudia eguneratu, eta kirol lege berrira moldatzea da. Aldaketak etorri eta ondoren moldaketak egin beharrean aurreratu nahi izan dugu, herriko elkarteei gauzak errazte aldera”.

[cas] Los objetivos de estos cambios son dos: por un lado, las actividades que promuevan la igualdad recibirán 10 puntos, el doble de lo que recibían hasta ahora. En este sentido, la técnica de igualdad tendrá en cuenta variables como la presencia de mujeres en la dirección, entre las socias o en las actividades que organicen.

Por otro lado, en el concepto a subvencionar se incluirá en la lista una tercera opción, denominada voluntariado (hasta ahora había dos opciones, dietas y salarios).

La alcaldesa, Saioa Elejabarrieta, ha explicado que “con estas modificaciones el objetivo es actualizar la normativa de subvenciones y adaptarla a la nueva ley del deporte. Hemos querido adelantarnos para facilitar las cosas a los grupos y entidades locales”.