Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Jarduera berriak udal-argiterian

Nuevas actuaciones en el alumbrado municipal

[eus] Hiru farola berri jarri dira, bata Kotxepin Kultur Etxearen atzealdean, bestea Batzokiaren atzealdean, eta hirugarrena txakurren aisialdirako parkean. 22:00etan itzaliko dira, txakurren aisialdirako gunean kokatutakoen kasuan izan ezik, horiek 23: 00etan itzaliko baitira.

[cas] Se han colocado tres nuevas farolas, una en la trasera de Kotxepin Kultur Etxea, otra en la trasera del Batzoki, y la tercera junto al parque de esparcimiento canino. Se apagarán a las 22:00, excepto en el caso de las situadas en la zona de esparcimiento canino, que se apagarán a las 23:00.