Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Plazerra izango da edo ez da izango – El placer será o no será

[eus] Sexualitate eredu androzentrikoa eta jaso dugun sexu-heziketa eskasa eta patriarkala dela eta, emakumeentzat ez da erreza izan gure sexualitatea ezagutzea eta gozatzea modu kontziente eta aske batean.

[cas] Debido al modelo androcéntrico de sexualidad y a la escasa y patriarcal educación sexual que hemos recibido, no ha sido fácil para las mujeres conocer y disfrutar de nuestra sexualidad de una manera consciente y libre.

[eus] Sexualitate eredu androzentrikoa eta jaso dugun sexu-heziketa eskasa eta patriarkala dela eta, emakumeentzat ez da erreza izan gure sexualitatea ezagutzea eta gozatzea modu kontziente eta aske batean.

Bada garaia gure plazerra bilatzeko eta erdigunean jartzeko eta gure sexualitatearen protagonistak izateko.

Gisela Bianchi eta Aida De la Calle

Martitzenak, otsailak 7, 14 eta 28 – 18:00-20:00

Arteako Kultur Etxea

Izen-ematea: https://docs.google.com/forms/d/1mdIFBdlij6S8yrxYTjyudZgTQIL3-iQPMn-ICr-KLFI / 688627393 / bardintasuna.arratia@bizkaia.org

[cas] Debido al modelo androcéntrico de sexualidad y a la escasa y patriarcal educación sexual que hemos recibido, no ha sido fácil para las mujeres conocer y disfrutar de nuestra sexualidad de una manera consciente y libre.

Ya es hora de buscar nuestro placer y ponernos en el centro y ser protagonistas de nuestra sexualidad.

Gisela Bianchi y Aida De la Calle

Martes, 7, 14 y 28 de febrero – 18: 00-20: 00

Casa de Cultura de Artea

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1mdIFBdlij6S8yrxYTjyudZgTQIL3-iQPMn-ICr-KLFI/688627393/bardintasuna.arratia@bizkaia.org