Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Kotxe betea zilegi balitz -Todos en coche a todas partes

[eus] Ezustearen jolasa. Umeen pentsaera (gurea baino) haratago doalako, uzten badiogu. Gaitasun hori dute umeek, guk ximeldua duguna neurri handi batean, eta horrekin jolasten dugu Umeen Kontseiluan, hori da gure jolasa, gure lana eta gure ikasketa: funtsean gauza bera diren hiru gauza, ondo ikusita.

Mugikortasun kontuak ibili ditugu Lemoako Umeen Kontseiluaren otsailaren 22ko saioan, Saioa Elejabarrieta Alkatearen eskutik. Modu informal batean hasi gara lanean, zirkuluan jarrita, talde-akelarrean.

Adibidez, 20 estrategia pentsatu ditugu jendeak kotxea denetarako erabili dezan, inor ezertara oinez joan ez dadin. Halako gauzak: gasolinaren prezioa jaistea, autobusa hartzen dutenei isuna jartzea, kotxe gidarientzako inolako isunik ez egotea, tren eta autobus geltokiak kentzea, espaloietan kristalak jartzea jendea ez ibiltzeko edo herriko zerbitzu guztiak urrun kokatzea hara joateko kotxea behar izateko…

Aztertu ditugu ere oinez, bizikletaz, kotxez, autobusez edo trenez mugitzen garenan, zenbateraino sentitzen ditugun Segurtasuna, Gozamena, Erosotasuna, Azkartasuna edo Ikerketa (bidaiatzen dugun bakoitzean, bidaia txikia izanda ere, mundua ikusteko eta ikasteko dugun gaitasuna). Lemoako mapa baten gainean talde honetako umeak non bizi diren jakin dugu ere, eta euren eguneroko mugimenduei buruz mintzatu gara. Komentatu da ere badirela herrian poteoan tabernatik tabernara joateko autoz joaten diren pertsonak ere.

Izan ere, gure bilkuraren helburua ez baitzen kotxeen erabilpena ugaritzeko estrategiak bilatzea, jakina, murrizteko baizik. Alegia: Zer egin herritik jende gehiago ibiltzen edo bizikletan ikusteko?

Oraingoan, 20 estrategia (gaiztoak barne!) pentsatu ditugu inork kotxerik erabili ez dezan lortzeko. Eta halakoan, gaiztoak izan dira nagusi, jakina, hala nola: kotxeen gurpilak zulatzea, errepideak apurtzea oinezkoentzako bideak soilik utzita, kotxeetan gabaz arratoiak sartzea, motorrak kentzea, kotxe gehiagorik ez saldu eta daudenak erretzea (edo fabrikatan birziklatzea), mundu mailako manifestazio bat egitea kotxeen kontra… Autobusa eta trena utziko genituzke, jende gehiago garraiatu dezaketelako.

Baina hipotesi honetan ere aritu gara: kotxerik ezin erabiliko balitz, zertan aldatuko zen gure bizimodua? Eta lasaiago biziko ginen, oinezkoen pausura, agian zaldiak erabiliz distantzia luzeagoak egiteko… denbora iragan ez hain urrunetara bidaia bat izango zen!

Hitzegin dugu bakoitzak kotxea zertarako erabiltzen duen, herri barruan zein kanpora joateko, eta nola kotxeari zailtasunak jartzen zaizkionean oinezkoen mesedetan jendea (batzuk) hasiera batean behintzat kexatu egiten den, baita bidegorriei leku ematen zaienean ere gure kaleetan.

Hitzegin dugu ere nola goizero ume batzuk kalean geratzen diren eskolara oinez elkarrekin joateko, eta horrek ekartzen dizkien onurez. Bidegorri gehiago egon beharko liratekeela eta bizikletan ibiltzeko klaseak eskaini ez dakitenek ikasi ahal izan dezaten, baita udal-bizikleten zerbitzua ere. Bestalde, azken urteetan Lemoan mugikortasuna hobetzeko egin diren hobekuntzak kontatu dizkigu Alkateak.

Uneren batean, ume batek kotxearen erabilpena gure herrian murrizteko kanpaina bat egin dezakegula proposatu du, eta Saioari oso ideia ona iruditu zaio. Azken 10 minutuak binaka kanpaina horretarako ideiak jasotzen aritu gara kitzikapen handiz.

Hurrengo bilera martxoaren 20an ospatuko dugu. Hemen ikusi eta jaitsi ditzakezue bilera honetako argazkiak: https://flic.kr/s/aHBqjAtbdk

[esp] Jugamos a lo inesperado. El pensamiento de las niñas y de los niños (más que el nuestro) va más allá, si se lo permitimos. Esa es la gran capacidad que tienen, y que nosotrs tenemos un poco bastante arrugada… y a eso jugamos en el Consejo de la Infancia, ese es nuestro juego, nuestro trabajo y nuestro aprendizaje: tres cosas que son básicamente lo mismo, si las observamos bien.

En la sesión del 22 de febrero del Consejo de la Infancia de Lemoa hemos recorrido cuestiones de movilidad de la mano de la alcaldesa Saioa Elejabarrieta. Hemos empezado a trabajar de una manera un tanto informal, colocads en círculo, en este nuestro akelarre grupal.

Por ejemplo, hemos pensado 20 estrategias para que la gente utilice el coche para todo, para que nadie vaya andando a nada. Cosas así: bajar el precio de la gasolina, multar a los que cojan el autobús, que no haya ningun tipo de multa para los conductores de coches, quitar las paradas de tren y autobús, poner cristales en las aceras para que la gente no camine por ellas o bien situar lejos todos los servicios del pueblo para que se necesite el coche para llegar a ellos…

También hemos analizado hasta qué punto sentimos Seguridad, Disfrute, Comodidad, Rapidez o Investigación (nuestra capacidad de ver y aprender el mundo cada vez que viajamos, por pequeño que sea el viaje) cuando nos movemos a pie, en bicicleta, en coche, en autobús o en tren. Sobre un mapa de Lemoa hemos trazado dónde viven los niños y niñas de este grupo y hemos hablado sobre sus movimientos cotidianos. También se ha comentado que en el pueblo hay personas que van en su coche de bar a bar, en el poteo.

Y es que el objetivo de nuestra sesión, por supuesto, no era pensar estrategias para multiplicar el uso de los coches, sino para reducirlo. Es decir: ¿Qué podemos hacer para que se vea a más gente andar por el pueblo o circular en bicicleta?

Ahora hemos pensado 20 estrategias (¡incluidas las malvadas!) para conseguir que nadie utilice los coches. Y por supuesto, las malvadas han sido las que han dominado: pinchar las ruedas de los coches, romper las carreteras dejando sólo las vías peatonales, meter ratas en los coches por la noche, quitarles el motor, no vender más coches y quemar los que hay (o reciclarlos en fábricas), hacer una manifestación mundial contra los coches… Dejaríamos el autobús y el tren porque pueden transportar más gente.

Pero también nos hemos dedicado a la hipótesis de si no se pudiera utilizar más el coche, ¿en qué cambiaría nuestra forma de vida? …Y viviríamos más tranquilos, sin duda, al paso de los peatones, utilizando caballos quizá para recorrer las distancias más largas… ¡sería todo un viaje a tiempos no tan lejanos, en que la mayoría de la gente que no vivía en la costa no conocía el mar!

Hemos hablado del uso que hace cada uno del coche, tanto dentro como fuera del pueblo, y de cómo cuando se ponen dificultades al coche en beneficio de los peatones, la gente (algunos) se queja, en principio, y también cuando se da cabida a los bidegorris en nuestras calles.

Hemos compartido cómo cada mañana unos niños y niñas de este grupo quedan en la calle para ir juntas andando a la escuela, y los beneficios que eso les reporta. Decíamos también que debería haber más bidegorris y clases de andar en bici para que puedan aprender quienes no saben, así como un servicio de bicicletas municipales. Por otro lado, la Alcaldesa nos ha contado las mejoras que se han realizado en los últimos años para mejorar la movilidad en Lemoa.

En algún momento, alguna pequeña y sabia persona de este equipo de trabajo ha propuesto que hagamos una campaña para reducir el uso del coche en nuestro pueblo. A Saioa le ha parecido muy buena idea y nos hemos puesto a ello. Los últimos 10 minutos los hemos dedicado a recoger ideas para esa campaña con mucha excitación.

La próxima reunión la celebraremos el 20 de marzo. Aquí podéis ver y descargar las fotos de ésta: https://flic.kr/s/aHBqjAtbdk