Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Arraibiko medikuaren etxe zaharra berritzeko aurreproiektua lantzen ari da Lemoako Udala – El Ayuntamiento de Lemoa trabaja en el anteproyecto de reforma de la antigua casa del médico de Arraibi

[eus] Obra honekin udaleko eraikin publikoak berritzeko proiektuan aurrerapauso nabarmena emango du Udalak. Urte hauetan berritu diren eraikinen artean daude Tipirrika, Kulturgunea edo Kotxepin Kultur Etxea, besteak beste.

Lemoako Udalak herriko udal eraikinak berritu eta biziberritzeko lan sakona egin du urte hauetan. Eraikin horietako batzuk Kultur Lemoa proiektuaren baitan kokatu ziren, hala-nola Tipirrika, Kotxepin Kultur Etxea edo Kulturgunea. Orain, beste aurrerapauso bat eman nahi du Udalak, eta gaur egun Gizarte Zerbitzuak zein Bake Epaitegia kokatzen diren eraikina berritzeko aurreproiektua lantzen hasi da.

Proiektu honek espazioen berrantolaketa ez ezik, lan egiteko moduak ere eraldatuko ditu eta zeharkakotasuna eta lan kooperatiboa oinarri izango ditu. Azken helburua da herritarrei gero eta zerbitzu hobea ematea, eta eraldaketa digitalaren erronkei erantzutea.

Saioa Elejabarrieta Lemoako alkateak proiektu honen gako nagusiak azaldu ditu: “Udal eraikinak berritu eta biziberritzeko beharra ikusi genuen 2011n udal gobernura heldu ginenean. Ordutik hona lanketa sakona egin dugu, eta proiektu hau bukatzean udal eraikin guztiak berrituta egongo dira, udaletxearen faltan. Balio berezia ematen diot honi, udala zorpetu barik aurrera eraman baitugu hau dena aurrera”.

“Behark” estudioak egin du proposamena, eta orain udalari eta bertako teknikariei dagokie euren ekarpenak egitea eta aldaketak planteatzea.

[cas] Con esta obra el Ayuntamiento dará un paso decisivo en el proyecto de renovación de los edificios públicos municipales. Tipirrika, Kulturgunea o Kotxepin Kultur Etxea son algunos de los edificios que se han renovado en estos años

El ayuntamiento de Lemoa ha realizado durante estos años una intensa labor de renovación y revitalización de los edificios municipales del municipio. Algunos de estos edificios se enmarcaron en el proyecto Kultur Lemoa, como Tipirrika , Kotxepin Kultur Etxea o Kulturgunea. Ahora, el Ayuntamiento quiere dar un nuevo paso adelante y ha comenzado a trabajar en el anteproyecto de renovación del edificio en el que se ubican actualmente los Servicios Sociales y el Juzgado de Paz.

Este proyecto incidirá no sólo en la reorganización de los espacios, sino también en la la forma de trabajo, que se basará en la transversalidad, el trabajo cooperativo y la cercanía a la ciudadanía. El objetivo final es dar un servicio cada vez más eficiente y responder a los retos de la transformación digital.

La alcaldesa de Lemoa, Saioa Elejabarrieta, explica las principales claves de este proyecto: “Cuando llegamos al equipo de gobierno en 2011, vimos la necesidad de renovar y revitalizar los edificios municipales. Desde entonces hemos realizado un trabajo muy intenso, y para cuando finalicemos este proyecto todos los edificios municipales estarán renovados, a falta de la casa consistorial. Le doy a esto un valor especial, ya que lo hemos llevado a cabo sin endeudar al ayuntamiento, trabajando con nuestro propio presupuesto”.

La propuesta ha sido realizada por el estudio “Behark”, y a partir de ahora corresponde al ayuntamiento y a su personal técnico hacer sus aportaciones y modificaciones.