Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Nagusi Lemoa: Elkartea indartzeko eta adinekoen espazioa suspertzeko prozesu parte-hartzailea -Nagusi Lemoa: Proceso participativo para fortalecer la asociación y reactivar el espacio de personas mayores

[eus] Nagusi Lemoa proiektua bideratzen hasi da Lemoako Udala Lemoatx Erretiratuen Elkartearekin lankidetzan, eta Maraka kooperatiba ari da koordinatzen. Bere helburua honako hau izango da: erabakiak hartzerakoan eta proposamenak egiterakoan adineko pertsonak inplikatzea, baita euren bizi kalitatea hobetzeko eta erretiratuen etxeko espazioa dinamizatzeko ere.

Horretarako, hainbat bilera eta tailer antolatuko dira, eta bertan parte hartuko dute adinekoek zein Udaleko eta adinekoen elkarteko ordezkariek. Saio horietan ideiak, beharrak eta proposamenak jasoko dira, eta parte hartze aktiboa eta inplikatutako eragileen arteko elkarrizketa sustatuko da. Lehenengo saioa martxoaren 27an izango da, 17: 30ean, Jubilatuen Etxean. Saio honen helburua izango da 60 urtetik gorako pertsonak elkartzea eta euren kezka eta arduretatik abiatuta ideiak sortzen hastea.

Saioa Elejabarrieta Lemoako alkateak proiektu honen garrantzia azaldu du: “Prozesu parte-hartzaile honi esker, adinekoen elkartea indartzea eta Jubilatuen Etxeko gunea suspertzea lortuko da, herriko adinekoentzako leku aktibo eta erakargarriagoa bilakatuz. Gainera, biztanleriaren sektore horren bizi-kalitatea hobetuko da, haien beharretara egokitutako jarduerak eta ekitaldiak antolatuko baitira”.

Lemoan egingo den prozesu parte-hartzaileak erakutsi du garrantzitsua dela adinekoen inplikazioa erabakiak hartzerakoan eta proposamenak eraikitzerakoan. Azken batean, horrek balioko baitu haien bizi-kalitatea hobetzen eta komunitatean parte-hartze aktiboa sustatzen.

Gainera, ekimen horien artean, datozen asteetan egingo diren hainbat kirol-jardueratan parte hartzea programatu da. Horien artean daude, kalistenia, yoga-Pilates masterclass bat eta Lemoako paisaietatik ibilaldi gidatuak.

Martxoaren 21ean, martitzenean, 17:30etatik 18:00etara jendeagaz egoteko aprobetxatuko dugu kiroldegian. Orduan izango dira yoga eta pilates-eko sartu-irteerak. Ondoren edo aurretik, Lemoako leku desberdinetatik egongo gara (lehenengo behaketen arabera zehaztuko da). Jarduera horien helburua ez da bakarrik adinekoen artean bizimodu aktibo eta osasungarria sustatzea, baita sozializazioa eta elkarteko kideen arteko topaketa sustatzea ere. Horrela, giro atsegina eta atsegina sortu nahi da.

Kirol-jarduera horietan parte hartzeak herriko adinekoen bizi-kalitatea hobetzen ere lagunduko du, haien ongizate fisikoa eta emozionala sustatuz. Era berean, ekimen horiek gizarte-isolamenduari aurre egiten lagun dezakete, gaur egun adinekoek aurre egin behar dioten erronka handienetako bat baita.

Azken batean, Lemoako adinekoen beharretara egokitutako kirol- eta aisialdi-jardueren programazioa Udalak eta adinekoen elkarteak biztanleriaren sektore horrekin duten konpromisoaren erakusgarri da. Espero dugu ekimen hauek harrera ona izatea eta herrian adinekoen parte-hartze aktiboa eta ongizatea bultzatzen jarraitzea.

[esp] Nagusi Lemoa, un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Lemoa en colaboración con la Asociación de Personas Jubiladas Lemoatx,  y coordinado por la cooperativa Maraka, tiene como objetivo principal involucrar a las personas mayores en la toma de decisiones y en la construcción de propuestas que permitieran mejorar la calidad de vida de este sector de la población,  dinamizando además el espacio del Hogar de las personas jubiladas.

Para ello, se organizarán diversas reuniones y talleres en los que participarán tanto las personas mayores como representantes del Ayuntamiento y de la asociación de personas mayores. Durante estas sesiones se recogerán ideas, necesidades y propuestas, y se fomentará la participación activa y el diálogo entre las y los diferentes agentes implicados. La primera de ellas se llevará a cabo el próximo 27 de marzo a las 17:30 en el Hogar de las Personas Jubiladas. El objetivo de esta sesión será juntar a las personas mayores de 60 años y empezar a generar ideas a partir de sus inquietudes y responsabilidades.

En palabras de Saioa Elejabarrieta, alcaldesa de Lemoa, explica la importancia de este proyecto: “Gracias a este proceso participativo, se logrará fortalecer la asociación de personas mayores y reactivar el espacio del Hogar de las personas jubiladas, convirtiéndolo en un lugar más activo y atractivo para los y las mayores de la localidad. Además, se mejorará la calidad de vida de este sector de la población, ya que se organizarán actividades y eventos adaptados a sus necesidades”.

En conclusión, el proceso participativo que se llevará a cabo en Lemoa demuestra  la importancia de involucrar a las personas mayores en la toma de decisiones y en la construcción de propuestas que permitan mejorar su calidad de vida y fomentar su participación activa en la comunidad.

Además, como parte de estas iniciativas, se ha programado la participación en varias actividades deportivas que se celebrarán en las próximas semanas. Entre ellas se incluyen una masterclass de calistenia, yoga-Pilates y paseos guiados por los paisajes de Lemoa.

Martes 21 de marzo, 17: 30-18:00 En el polideportivo aprovecharemos las salidas de yoga y Pilates para estar con el público. Después o antes estaremos por diferentes lugares de Lemoa (se determinará según las primeras observaciones).

Estas actividades no solo tienen como objetivo promover un estilo de vida activo y saludable entre las personas mayores, sino que también buscan fomentar la socialización y el encuentro entre los miembros de la asociación. De esta manera, se busca crear un ambiente amigable y acogedor.

La participación en estas actividades deportivas también contribuirá a mejorar la calidad de vida de los mayores de la localidad, fomentando su bienestar físico y emocional. Asimismo, estas iniciativas pueden ayudar a combatir el aislamiento social, uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas mayores en la actualidad.

En definitiva, la programación de actividades deportivas y de ocio adaptadas a las necesidades de las personas mayores en Lemoa es una muestra del compromiso del Ayuntamiento y de la asociación de personas mayores con este sector de la población. Esperamos que estas iniciativas sean bien recibidas y que sigan impulsando la participación activa y el bienestar de las personas mayores en la localidad.