Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Arantxe Auzoko hornidura sarea birjartzeko obra – Obra de reposición de la red de abastacimiento del barrio de Arantxe

[eus] Hurrengo asteetan, Arantxe auzoko hornidura sarea  berriz jartzeko lanak hasiko dira. EKIN ERAIKETAK,  S.L. enpresak egingo du aipatutako obra, eta esleipenaren zenbatekoa honakoa da: 114.950 €, BEZa barne.

Obraren iraupena 3 hilabetekoa izango da, kontratua sinatzen denetik.

[cas] En las próximas semanas se va a iniciar la obra de reposición de la red de abastecimiento del Barrio de Arantxe.

Dicha obra se realizara por parte de la empresa a EKIN ERAIKETAK, S.L. siendo el importe de adjudicación de 114.950 € IVA incluido.

La duración de la obra será de 3 meses desde la firma del contrato.