Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Udalarekin lan egiten duten zerbitzu guztietako langileei soldata duinak bermatzeko proposamena egingo du Lemoako Udalak – El Ayuntamiento de Lemoa realizará una propuesta para que los y las trabajadoras de las empresas que prestan servicios al ayuntamiento tengan garantizado un salario digno

LEMOAKO UDALAK EGUNGO EGOERAREN ANALISIA EGIN DU, ETA HORTIK ERATORRITA HARTU DU ERABAKIA,  BAI SOLDATA GUZTIEN DUINTASUNA BERMATZE ALDERA, ZEIN LANGILEEN ARTEKO ARRAKALA GUTXITU NAHIAN Lemoako Udalak hainbat zerbitzu ematen ditu bere baliabideekin, baina beste batzuk kanpo enpresen bidez ematen ditu. Hala nola, kale edo eraikinen garbiketa, eta lorezaintza. Udalak lehiaketa publikoaren bidez esleitzen ditu […]