Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Lemoako Udalak 3204,93 €-ko laguntza jaso du Arraibi 42 atzeko euri-uren hodia konpontzeko

El Ayuntamiento de Lemoa recibe una ayuda de 3204,93 € para la reparación de tubería de pluviales en la trasera de Arraibi 42

[eus] Diru-laguntza hori Bizkaiko Foru Aldundiaren ustekabeetarako transferentzien emakidaren barruan sartzen da, 148/2021 Foru Dekretuan jasoa.

Zenbateko hori jarduketaren aurrekontu osoaren % 81 da. Helburua hodia konpontzea zen, Arraibi 42 A eraikinetik irtetean. Lur asko erori zenez, hautsi egin zuen, eta urak ez zuen ibaira irteteko sekzio nahikorik. Ondorioz, euri asko egiten zuen egunetan eraikineko garajeko kutxatilatik ateratzen zen, eta urak hartzen zuen.

[cas] Esta subvención se enmarca dentro de la concesión de transferencias destinadas a imprevistos de la Diputación Foral de Bizkaia, recogida en el Decreto Foral 148/2021.

Esta cantidad supone el 81% del total del presupuesto de la actuación, cuyo objetivo era la reparación del tubo a su salida del edificio Arraibi 42 A. Debido a la gran cantidad de tierra desprendida, lo había roto, haciendo que el agua no tuviera suficiente sección para salir al rio, lo que hacía que en días de mucha lluvia saliera por la arqueta del garaje del edificio inundándolo.