Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Lemoako Udalak Boulder rokodromoaren lehen zatia instalatu du

El Ayuntamiento de Lemoa instala la primera parte del rocódromo de Boulder  

[eus] Boulderren Rokodromoak eskalada blokean egin daitekeen aretoak dira. Bere hormek bost metro baino gutxiagoko altuera dute eta hormetan ibilbideak sortzen dituzten presak dituzte.

Lemoaren kasuan, obra hau kirol-ekipamenduak instalatzeko eta hobetzeko politika jarraitu baten barruan kokatzen da, aldez aurretik pumptrack edo kalistenia-parkearekin egin den bezala. Boulderren kasuan, hormetako bat instalatu da, eta 2023aren hasieran amaituko da obra.

[cas] Los Rocódromos de Boulder son salas en las que se puede practicar la escalada en bloque. Sus paredes tienen una altura inferior a cinco metros y están equipadas con presas que generan recorridos en las paredes.

En el caso de Lemoa, esta obra viene enmarcada dentro de una política continuada de instalación y mejora de equipamientos deportivos, como ya se ha hecho previamente con el pumptrack o el parque de calistenia. En el caso del Boulder, se ha procedido a la instalación de una de las paredes, y a inicios de 2023 se finalizará la obra.