Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Arte terapia

[eus] Gorputzaren kontzientziatik, auto-entzuketatik eta sormen adierazpen asketik abiatuta (dantza, pintura, musika eta eskultura, besteak beste), tresnak aurkitu ahal izango dituzu zuri entzuteko, zure behar eta desio sakonak  identifikatzeko, eta horiek adierazteko, beti beste emakume batzuekin partekatuz, elkarrengandik ikasiz eta zure baitarako bidean sostengua jasoz.

🎤 Elda Barrero

⏰ Eguenak, otsailak 9 eta 23, eta martxoak 9 eta 23 – 18:00-19:30

Izen-ematea: https://docs.google.com/forms/d/1mdIFBdlij6S8yrxYTjyudZgTQIL3-iQPMn-ICr-KLFI / 688627393 / bardintasuna.arratia@bizkaia.org

[cas] Desde la consciencia corporal, la auto-escucha y la expresión creativa libre (danza, pintura, música y escultura, entre otras) podrás encontrar herramientas para escucharte, identificar tus necesidades y deseos profundos, y expresarlos, compartiendo siempre con otras mujeres, aprendiendo así unas de las otras y recibiendo sostén en el camino hacia ti misma.

🎤 Elda Barrero

Jueves, 9 y 23 de febrero y 9 y 23 de marzo

📍 Igorreko Kultur Etxea

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1mdIFBdlij6S8yrxYTjyudZgTQIL3-iQPMn-ICr-KLFI / 688627393 / bardintasuna.arratia@bizkaia.org