Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Lemoan Lan Martxan – Lemoan Lan en marcha

[eus] Herriko lan-merkatua zehatz-mehatz aztertu ondoren, Lemoako enpresa-sarea eta herritarrak kontuan hartuta, Lemoan Lan programa hasi da; Lemoako Udalak abian jarri duena, herrian erroldatuta dauden pertsonei laneratzea errazteko.

Jende asko interesatu da eta programaren berri emateko, hiru aurkezpen publiko egin dira, parte-hartze handiarekin.

Otsailaren amaieran Aldalan aholkularitzaren laguntzarekin hasi dira, aukera profesionala bilatzeko edo lortutakoa hobetzeko. Aholkularitza hau orientazioan eta enpleguan espezializatuta dago. Lehen enpleguaz, laneratzeaz, lan-hobekuntzaz eta/edo ekintzailetzaz ari gara.

Dagoeneko, banakako orientaziorako bi saio eskaini dira. Bi aste horietan lan-aktibazioak eta -bitartekaritzak abian jarri ditugu; asteko lan-eskaintzak parte-hartzaileei bidali, eta helburuak lortzeko baliabide propioen mapa egiten ari gara. Bi aste horietan, 60 pertsonak baino gehiagok eskatu dute zerbitzua, eta horietako 22k laguntza jaso dute.

Lan-orientazioko bileren bidez, lan-helburuak eta lanbide-curriculumak lantzen dira, lan profil desberdinetarako eskaintzak bilatzen laguntzen da eta ekimenerantz orientatzen da. Eta, batez ere, (eta agian garrantzitsuenetakoa), parte-hartzaileen motibazioa areagotzen da, horrekin batera lanpostu bat lortzeko arrakasta-aukerak handituz.

Lan aktibazioko programan parte hartu gura duzu? Ekimen honetan parte hartu nahi duen enpresa zara eta komunitateko profil profesionalak ezagutu gura dituzu? Jarri harremanetan lemoanlan@aldalan.com -en edo deitu 607 848 130 telefono-zenbakira.

[cas] Tras el exhaustivo estudio del mercado laboral de la localidad realizado, teniendo en cuenta el entramado empresarial de Lemoa y la ciudadanía, ha dado comienzo Lemoan Lan, un programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de Lemoa con la finalidad de facilitar la inserción y recolocación profesional a personas empadronadas en la localidad.

Han sido muchas las personas interesadas en el programa y para darlo a conocer se han realizado 3 presentaciones públicas con mucha asistencia.

A finales de febrero han comenzado los acompañamientos de la mano de la consultora Aldalan; especializada en orientación y empleo, para la búsqueda de una oportunidad profesional o mejora de la conseguida. Hablamos de: primer empleo, recolocación, mejora laboral y/o emprendimiento.  

Ya han tenido lugar 2 días de orientaciones individuales, 2 semanas en las que hemos puesto en marcha las activaciones e intermediaciones laborales, se han mandado ofertas de trabajo semanales a los participantes y estamos confeccionando un mapa de recursos propios para alcanzar los objetivos. Dos semanas en las que han solicitado el servicio más de 60 personas y han recibido ayuda en el acompañamiento 22 de ellas.

Las reuniones de orientación laboral están siendo enfocadas a trabajar las metas laborales, los curriculums profesionales, ayudar en la búsqueda de ofertas de empleo adecuadas a los perfiles y a la orientación en emprendimiento. Y, sobre todo, y quizá una de las partes más importantes, aumentar la motivación de los/as participantes; y con ella sus posibilidades de éxito en el acceso a un puesto de trabajo.

¿Quieres participar en el programa de activación laboral?  ¿Eres una empresa que quiere formar parte de esta iniciativa y deseas conocer los perfiles profesionales de la comunidad?  Puedes ponerte en contacto en lemoanlan@aldalan.com o llamar al 946026209.