Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Oingabiz Lemoako sareak hazten jarraitzen du – La red de Oingabiz Lemoa sigue creciendo

[eus] Euskal gizarte aktiboa lortzeko egitasmoa da Mugiment; jarduera fisikoa areagotzeko eta sedentarismoa murrizteko ekimenak bateratzen ditu, pertsona inaktiboak aktibo bihurtzeko neurriei lehentasuna emanez.

https://mugiment.euskadi.eus/inicio/

Lemoan, Mugiment egitasmoa Oingabiz deitzen da, eta ariketa fisikoa zein bizitza osasungarria sustatzeko programa da.

Oingabiz Lemoa sareak hazten jarraitzen du, eta duela gutxi kiroldegia, gizarte-zerbitzuak, osasun-zentroa eta jubilatuen elkartea gehitu dira. Guztion artean pertsona aktibodun Lemoa lortuko dugu.

[esp] Mugiment es un plan para conseguir que la sociedad vasca se vuelva más activa; fomentando la actividad física y disminuyendo el sedentarismo mediante diferentes acciones siendo el objetivo principal que las personas sedentarias se vuelvan activas.

https://mugiment.euskadi.eus/inicio/

En Lemoa, el proyecto Mugiment se llama Oingabiz y es un programa para fomentar el ejercicio físico y la vida saludable

La red Oingabiz Lemoa va creciendo, y recientemente se han incorporado el Polideportivo, Servicios Sociales, Centro de Salud y la Asociación de personas Jubiladas. Entre todos y todas conseguiremos una Lemoa de personas activas.