Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Udal buletina – Boletín digital

Ekainak 3 junio

Gehiago irakurri titularraren gainean klikatuz

Leer más haciendo click sobre el titular

Bihotz Gorospe – Bihotz Anpuluak

Baina beti izan dut bakarrean zeozer egiteko asmoa eta hauxe izan da momentua

[eus] Hainbat proiektutan murgilduta ibili zara, baina hau zure lehen bakarkako lana da. Zerk bultzatu zaitu pauso hau orain ematera?

Hainbat proiektutan murgilduta ibili naiz azken urteotan beste musikari batzuei era ezberdinetan lagunduz: kantuak edo kantuen letrak sortuz, diskoetan ahotsak sartuz… Baina beti izan dut asmoa bakarrik zeozer egiteko, eta hauxe izan da momentua. Bakarka zuzeneko emanaldia prestatzeko unea zela pentsatu nuen pasa den udan eta errepertorio bat prestatu nuen.

Zer aurkituko du Kotxepin Kultur Etxera hurbiltzen den ikusleak? Zelan definituko zenuke zure musika?

Kontzertu intimoa izango da aurkituko dutena. Letra sakonak dira batzuk, barrua ukitzen dutenak eta sentimendu potenteak azaleratzen dira. Kantu lasaiak dira, popa, rocka eta folka ere sumatzen da, baina musikari bi bakarrik egongo gara taula gainean.

Hitzei dagokienez, ze gai lantzen dituzu?

Kantu gehienak maitasun kantuak dira. Baina maitasuna hitz global moduan: pertsonen arteko maitasuna, lagunen arteko maitasuna, leku kutunengatik sentitu dezakegun maitasuna… Ez bakarrik maitasun erromantikoarena. Inun musikariaren laguntza izango dut taula gainean: laguna, musikari paregabea eta batez ere pertsona ona. Tandem ona osatzen dugu musika egiten.

Sarrerak / Entradas: https://kultura.lemoa.net/sarrerak

Siempre me he propuesto hacer algo en solitario, y este ha sido el momento

[cas] Has estado inmersa en varios proyectos, pero este es tu primer trabajo en solitario. ¿Qué te ha llevado a dar este paso ahora?
En los últimos años he estado inmersa en varios proyectos ayudando a otros músicos de diferentes maneras: creando canciones o letras de canciones, introduciendo voces en discos… Pero siempre me he propuesto hacer algo en solitario, y este ha sido el momento. El verano pasado pensé que era el momento de preparar una actuación en directo en solitario y preparé un repertorio.

¿Qué se va a encontrar quien se acerque a Kotxepin Kultur Etxea? ¿Cómo definirías tu música?
Lo que se encontrarán será un concierto íntimo. Algunas son letras profundas que buscan tocar la fibra sensible al y la oyente. Las canciones son tranquilas, también se percibe el pop, el rock y el folk, pero sólo dos músicos estarán sobre el escenario.

En cuanto a las palabras, ¿qué temas trabajas?
La mayoría de las canciones son canciones de amor. Pero amor en forma de palabra global: amor entre personas, amor entre amigos, amor que podemos sentir por los lugares predilectos… no sólo del amor romántico. Tendré sobre el escenario la ayuda del músico Inun: amigo, músico único y sobre todo buena persona. Formamos un buen tándem haciendo música.

Sarrerak / Entradas: https://kultura.lemoa.net/sarrerak

Eneritz Artetxe – Lakoste

“Hausnarketa kolektiborako espazio bat sortu nahi dut umorea eta errebeldiraren bidez”

[eus] Zer aurkituko du Kotxepinera zure ikuskizuna ikustera hurbiltzen denak? 
Ikusiko du antzezlan bat kritika soziala zein autokritika lantzen dituena, umore beltzaren, absurdoaren eta ironiaren bidez.

Nondik dator lan honen ideia?
Lan honen ideiak bi iturri nagusi ditu. Alde batetik kezkatzen ninduten gai mordoa nituen buruan bueltaka; arrarotasuna, artistenganako aurreiritziak, bortxa ezkutua, estralurtarrak, menopausia… Eta bestetik “Karramarroa” izeneko pertsonaia bitxia garatu nahi nuen.

Zer balio landu nahi dituzue?
Nik ez dut balorerik landu nahi. Hausnarketa kolektiborako espazio bat sortu nahi dut umorea eta errebeldiaren bidez.

Pandemiaren ostean, hasi zarete berriro martxa hartzen taula gainean aritzen zareten sortzaileok?
Bai, hasi gara martxan. Oso gauza interesgarriak eta anitzak  ikusten ari gara oholtza gainetan. Dena den, sortzaile askok nabaritu du ikusleriari kostatzen ari zaiola antzokietan sartzea pandemiaren ostean.

Beste zeozer gehitu nahi baduzue  arazo barik esan.
Herritarrak euskarazko sorkuntzez gozatzera animatu nahi nituzke. Ikusle eragile eta kritikoak behar ditugulako. Beraien kultura jaso zein hartan eragiteko gaitasuna izango duten  kultura zaleak. Horiek gabe jai daukagu!

Sarrerak / Entradas: https://kultura.lemoa.net/sarrerak

“Pretendo crear un espacio de reflexión colectiva a través del humor y la rebeldía”

[cas] ¿Qué encontrará quien se acerque a Kotxepin Kultur Etxea?Es una obra de teatro basado en la crítica social como la autocrítica a través del humor negro, el absurdo y la ironía.

¿De dónde viene la idea de este trabajo?
La idea de este trabajo tiene dos fuentes principales. Por un lado, me daban vueltas en la cabeza un montón de temas que me preocupaban; la rareza, los prejuicios hacia los y las artistas, la violencia oculta, los extraterrestres, la menopausia… y por otro, quería desarrollar un personaje curioso llamado “Karramarroa”.

¿Qué valores queréis trabajar?
No quiero trabajar valores. Pretendo crear un espacio de reflexión colectiva a través del humor y la rebeldía.

Tras la pandemia, ¿habéis vuelto a recuperar el pulso quienes trabajáis sobre el escenario?
Sí, empezamos a funcionar. Estamos viendo cosas muy interesantes y muy variadas sobre los escenarios. De todas formas, muchos creadores y creadoras han notado que al público le está costando entrar en los teatros tras la pandemia.

Si quieres añadir algo más…
Me gustaría animar a la ciudadanía a disfrutar de las creaciones en euskera. Porque necesitamos espectadores activos y críticos, que tengan la capacidad de disfrutarla e intervenir en ella. Sin el público no tenemos futuro.

Sarrerak / Entradas: https://kultura.lemoa.net/sarrerak

2020-2030 Agenda garatzeko zerbitzuaren esleipena martxan jarri du Lemoako Udalak – El Ayuntamiento de Lemoa pone en marcha la adjudicación del servicio para el desarrollo de la Agenda 2020-2030

[eus] 2015eko irailaren 25ean, Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak aho batez onartu zuen Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda. Ekintza-plan unibertsala, integrala eta eraldatzailea da, eta bere helburua da giza garapena bultzatzea alor ezberdinetan: gizartea, ekonomia eta ingurumena.

17 helburutan banatu zen agenda: 1-Pobrezia desagerraraztea, 2-Goserik ez, 3-Osasuna eta ongizatea, 4-Kalitatezko hezkuntza, 5-Ur garbia eta saneamendua, 6-Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 7-Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, 8-Industria, berrikuntza eta azpiegitura, 9-Desberdintasunak Murriztea, 10-Hiri eta komunitate jasangarriak, 11-Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 12-Klimaren aldeko ekintza, 13-Itsaspeko bizitza, 14-Lehorreko ekosistemetako bizitza, 15-Bakea, 16-Justizia eta instituzio sendoak, 17-Helburuak lortzeko aliantza.

“Helburu orokor horiek Lemoako errealitatera ekartzea da orain egingo dugun lana, eta horretarako beharrezkoa da proiektuak ondo landu eta garatzea. Gainera, herritarrekin eta elkarteekin partekatu nahi dugun bidea da, lehentasunak zehazteko” azaldu du Saioa Elejabarrieta Lemoako alkateak.

Lemoak herri moduan dituen gabezia eta indar guneak aztertu, etorkizunera begirako erronkak zehaztu, eta horiek lortzeko baliabideak finkatzea izango da proiektu honen helburua.

[cas] El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este es un plan de acción universal, integral y transformador orientado a favorecer el desarrollo humano con un carácter sostenible en el ámbito social, económico y del medio ambiente.

La agenda se dividió en 17 objetivos: 1-fin de la pobreza 2-hambre cero 3-salud y bienestar 4-educación de calidad 5-igualdad de género 6-agua limpia y saneamiento 7-energia asequible y no contaminante 8-trabajo decente y crecimiento económico 9-industria, innovación e infraestructura 10-reducción de las desigualdades 11-ciudades y comunidades sostenibles 12-producción y consumo responsables 13-acción por el clima -14vida submarina 15-vida de ecosistemas terrestres 16- paz, justicia e instituciones sólidas 17-alianzas para lograr los objetivos.

“Nuestro trabajo ahora es trasladar estos objetivos generales a la realidad de Lemoa, y para ello es necesario trabajar y desarrollar bien los proyectos. Además, es un camino que queremos compartir con la ciudadanía y las asociaciones, para poder definir prioridades”, explica Saioa Elejabarrieta, alcaldesa de Lemoa.

El objetivo de este proyecto será analizar las carencias y fortalezas de Lemoa como pueblo, definir retos de futuro, y articular los recursos para necesitarlo.

Udan ere Oingabiz – Oingabiz también en verano

[eus] Uda momentu aproposa izan daiteke Oingabiz ezagutzeko. Zer den Oingabiz? Jarduera fisikoa sustatzeko programa da, Lemoako Udalak garatu eta Eusko Jaurlaritzaren Mugiment egitasmoarekin bat egiten duena. Helburua argia da: Lemoako herritarrak aktibatzea, eta ariketa fisikoaren bidez ongizatea bilatzea.

Adin guztientzako orientazio zerbitzua den arren, bereziki gazterian eta hirugarren adinekoen artean eragin nahi da. Horretarako, hainbat ekimen jarri dira martxan: helduentzako ibilaldi gidatuak, gazteak aktibo programa (DBHko ikasleentzat), hirugarren adinerako gimnasia, belaunaldien arteko jolasak, edo etxeko langileentzako eta zaintzaileentzako ergonomia tailerra. Informazio gehiago jaso nahi baduzu, deitu zenbaki honetara:

647 88 90 40 Aitziber

Oingabiz, bagabiz… bazatoz? Aprobetxatu ekainean eta uztailean, abuztuan ez baita zerbitzua ematen.

[cas] El verano puede ser el momento ideal para conocer  Oingabiz. ¿Qué es Oingabiz? Oingabiz es un programa de promoción de la actividad física desarrollado por el Ayuntamiento de Lemoa,  y que cuenta con el aval del proyecto Mugiment del Gobierno Vasco. El objetivo es claro: activar a la ciudadanía de Lemoa, y buscar el bienestar físico y mental a través del ejercicio físico.

Aunque se trata de un servicio de orientación para todas las edades, se pretende incidir especialmente en la juventud y la tercera edad, para lo que se han puesto en marcha diferentes iniciativas: paseos guiados para personas adultas, el programa Gazteak Activo (para alumnado de la ESO), gimnasia para la tercera edad,  juegos intergeneracionales, taller de ergonomía para personas trabajadoras del hogar y cuidadoras. Si quieres más información llama al siguiente número:

647 88 90 40 Aitziber

Oingabiz está en marcha… y ¿tú? Aprovecha junio y julio, ya que en agosto no se presta el servicio.

Lemoak badauka bere kalistenia parkea – Lemoa cuenta ya con su parque de Calistenia

[eus] Calistenia Street Workout deritzon entrenamendu sisteman oinarritzen da parke hau. Aire zabaleko ekipamendu honen bidez, hainbat gaitasun landu eta hobetu ahal izango dira, hala nola, koordinazioa, oreka, indarra, trebetasuna, arintasuna, malgutasuna, potentzia eta erresistentzia muskularra. Kirol diziplina hau oso ezaguna egiten ari da fitness munduan.

Ibaizabal parkeak skate-park, pumptrack pista eta parke osasungarria izateaz gain, gaurtik aurrera kalistenia parkea ere badu. Kirol instalazioei dagokienez, aipatzekoa da herriko eskaintza asko aberastu dela azken hiru urteetan. Eginda edo bidean daude pumptrack-a, rokodromoa, kalistenia parkea edo bidegorri zati berri bat.

Hona hemen bideoak eta ariketak

https://web.bizkaia.eus/eu/kirolak/kalistenia

https://www.instagram.com/calistenia.bizkaia/

[cas] Estos parques se basan en el sistema de entrenamiento Calistenia Street Workout. Este equipamiento al aire libre permitirá trabajar y mejorar las capacidades de coordinación, equilibrio, fuerza, destreza, agilidad, flexibilidad, potencia y resistencia muscular. Esta disciplina deportiva se está haciendo muy popular en el mundo del fitness.

El parque Ibaizabal, además de contar con una pista de skate park, pumptrack y un parque saludable, cuenta desde hoy con un parque de calistenia. En cuanto a las instalaciones deportivas, la oferta se ha enriquecido de forma notable en los últimos 3 años, y ya están finalizados o en camino el pumptrack, el rocódromo, el parque de calistenia o un nuevo tramo de bidegorri.

Videos y ejercicios:

https://web.bizkaia.eus/eu/kirolak/kalistenia

https://www.instagram.com/calistenia.bizkaia/

Kulturguneko murula margotzen hasi dira – Comienzan a pintar el mural del Kulturgune

[eus] Kulturguneko murala margotzen ari da Lian artista, nazioarteko aitortza duena eta mundu osoko txokoak bere lanekin apaintzen ari dena. Esaterako, Street Art 360 Eskoziako hedabide espezializatuak munduko 100 muralik onenen zerrendan jaso zuela iaz Lianen lan bat. 2019an mundu osoan margotutako 100 muralik onenen zerrendan, 46. lekuan jarri zuen Leitzan egina duen murala.

Lemoaren kasuan, Kulturguneko hormetako bat margotzen hasi da aste honetan. Irudiak eta testuak bat egingo dute Kulturguneak izango duen filosofiarekin eta Jagon Lemoa proiektuaren herri ikuskerarekin.

[cas] Lian es un artista de reconocimiento internacional que está interviniendo rincones de todo el mundo con sus obras, y que en este caso pintará el mural del Kulturgune.  Prueba de ese reconocimiento es que el medio especializado escocés Street Art 360 reconoció el año pasado uno de sus trabajos en la lista de los 100 mejores murales del mundo. Más concretamente, en la lista de los 100 mejores murales pintados en todo el mundo en 2019,  colocó en el puesto 46 el mural que hizo en Leitza.

En el caso de Lemoa, esta semana ha comenzado a pintar una de las paredes del Kulturgunea, y tanto la imagen como el texto concuerdan con la filosofía que tendrá el edificio,  así como a la visión transformadora que hay detrás del proyecto Jagon Lemoa.

Herri udaleku eta ludoteka ibiltarian izena eman duten haur eta gazte guztiak onartuak izan dira – Admitidas todas las inscripciones para “Herri Udalekuak” y “Ludoteka Ibiltaria”

[eus] Izen-ematea arrakastatsua izan da, eta talde denak antolatu ondoren, haur eta gazte guztiei lekua egin zaie. Horrela, izena eman duten guztiek herri udaleku eta ludoteka ibiltarian parte hartu ahal izango dute.

[cas] Tod@s l@s niños y jóvenes inscrit@s en las colonias y ludotecas itinerantes han sido admitidos. La inscripción ha sido un éxito, y sin embargo, adaptando horarios y grupos de los grupos se ha hecho un hueco a todos y todas, de manera que todos los inscritos podrán participar en el campamento de verano popular y en la ludoteca itinerante.

Udalekuek 2022

Kurtso amaierako festa – Fiesta de fin de curso

San Juan sua

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s