Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Udal buletina – Boletín digital

Irailak 23 septiembre

Gehiago irakurri titularraren gainean klikatuz

Leer más haciendo click sobre el titular

Lemoako Udalak enplegagarritasuna hobetzeko programa bat diseinatuko du- El Ayuntamiento de Lemoa diseñará un programa para mejorar la empleabilidad

[eus] Egungo testuinguru sozioekonomikoan, lan arloko erakunde zein eragileen artean landutako laguntza eta zerbitzu hurbila, integrala eta kohesionatua behar dute gero eta pertsona eta enpresa gehiagok. Helburu horrekin, Lemoako Udalak enplegagarritasuna hobetzeko programa bat diseinatuko du.

Saioa Elejabarrieta alkateak azaldu duenez, “udaletik laneratzeko eta garatzeko programa bat diseinatuko dugu, herriko errealitatean oinarrituta; Lemoako enpresen langile-beharretan eta enplegu-eskatzaileen edo lan hobekuntza baten bila ari direnen profilak kontuan hartuko dituena”.

Lehen fase honen helburua argia da: enpresek behar dituzten pertsonen profila ezagutzea eta behar duten laguntza identifikatzea. Horri erantzuteko, udalak enpresa horietara talentua bideratzeko duen eskaintza aztertuko du.

Aldalan aholkularitza-enpresa azterketa egiteaz arduratuko da, eta, horretarako, Lemoako enpresa-sarearen lagin adierazgarri batekin jarriko da harremanetan; dendak, sektore ezberdinetako eta tamaina ezberdinetako negozioekin.

Ekimen hau irailean hasiko da, eta azarora arte luzatu. “Eskertuko genuke herriko entitate aktibo izanik, eta enplegagarritasunean zein lurralde garapenean funtsezko zeregina edukirik, hurbilketa eta azterketa prozesu honetan parte hartzea; denbora eskainiz eta informazioa emanez gero, zuen lehiakortasunean eragina izango duela sinetsita gaude” zehaztu du Elejabarrietak.

 [cas] En el actual contexto socioeconómico, cada vez más personas y empresas precisan un apoyo y un servicio cercano, integral y en cohesión entre todas las entidades y agentes del ámbito. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Lemoa diseñará un programa para mejorar la empleabilidad.

La alcaldesa Saioa Elejabarrieta ha explicado los pormenores de este proyecto: “Desde el Ayuntamiento vamos a diseñar un programa basado en la realidad de la localidad; en las necesidades de personal de las empresas de Lemoa y en el perfil de los/as demandantes de empleo o de una mejora laboral”.

El objetivo de esta primera fase es claro: conocer el perfil de las personas que necesitan las empresas, detectar el apoyo que precisan y qué se puede ofrecer desde el ayuntamiento para acercar el talento a sus organizaciones.

La consultora Aldalan será la encargada de realizar el análisis, y para ello se pondrá en contacto con una muestra representativa del tejido empresarial de Lemoa; comercios, negocios de distintos sectores y de distintos tamaños. Esta iniciativa comenzará en septiembre y se desarrollará hasta noviembre.

“Agradecemos” añade Elejabarrieta “que como entidades activas del pueblo y con un papel clave en empleabilidad y desarrollo territorial, tomen parte en este proceso de acercamiento y estudio aportándonos un poco de tiempo e información, que esperamos redunde en el beneficio mutuo de todas las partes”.

Lemoa 2030: 17+1 garapen jasangarrirako helburuak (GJH) ezagutzen – Lemoa 2030: 17+1 conociendo los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

[eus] Aurrekoan aipatu genuenez, 2030 Agendak 17+1 Garapen Jasangarrirako Helburu definitzen ditu, zeintzuk 5 ardatzetan lerrokatzen diren:

Pertsonak: pertsona guztien ongizatea eta eskubideak bermatzea eta elikadura osasuntsua eta kalitatezkoa, bizimodu osasungarriaren sustapena, kalitatezko hezkuntza inklusiboa, genero-berdintasuna  eta hizkuntza eta garapen pertsonala eta soziala bezalako gaiak lantzen direlarik.

Planeta: Baliabideen (ura, energia, lurzorua,…) kontsumoa arduratsua eta hirigintza jasangarria sustatzea, inguru natura babestu eta zainduz eta klima aldaketari aurre eginez.

Oparotasuna: Pertsonen arteko desberdinkeriak murriztea, berrikuntza eta  garapen inklusibo eta jasangarria sustatuz eta guztiontzako kalitatezko enplegua eta lan duina bermatuz.

Bakea: Gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarekiko sarbidea erraztea eta erakunde eraginkorra eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Aliantzak: Garapen Iraunkorrerako Munduko Aliantzarekin bat egitea eta berau lortzeko aliantzak sustatzea elkartasunean oinarrituta. 

 [cas] Como ya mencionábamos la semana anterior,  la Agenda 2030 define los Objetivos de Desarrollo Sostenible 17+1, que se alinean en 5 ejes:

Personas: garantizando el bienestar y los derechos de todas las personas y abordando temas como la alimentación sana y de calidad, la promoción de un estilo de vida saludable, una educación inclusiva de calidad, la igualdad de género y el lenguaje y el desarrollo personal y social.

Planeta: promover un consumo responsable y un urbanismo sostenible de los recursos (agua, energía, suelo, etc.), protegiendo y preservando la naturaleza ambiental y combatiendo el cambio climático.

Prosperidad: reducir las desigualdades entre las personas, promoviendo la innovación y el desarrollo inclusivo y sostenible y garantizando un empleo y un trabajo digno y de calidad para todos.

Paz: promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar a todos el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces e inclusivas a todos los niveles.

Alianzas: adhesión a la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y promoción de alianzas para su consecución desde la solidaridad.

Ikasi euskaraz Lemoan! Izen ematea datorren barikura arte – ¡Aprende euskera en Lemoa! Inscripción hasta el próximo viernes

[eus] Lemoan euskaraz ikasi eta bizitzeko helburuz, euskara ikastaroak antolatzen ditu urtero udalak. Aurten ere abian da izen-emate kanpaina, eta datorren barikura arte izango da horretarako aukera. Animatu!

Orain arteko datuen arabera, asteko edozein egunetako iluntzetan B1-B2 mailan ikasteko aukera bermatuta dago. Horrez gain, honako talde hauek ateratzeko aukera dago: B1-B2 goizez edozein egunetan; A2  iluntzetan edozein egunetan; C1 arratsalde edo iluntze edozein egunetan ; A0 ordutegia zehazteke edozein egunetan.

Erdu euskara ikastera! Izen ematea helbide honetan: https://labur.eus/euskaraeskolak

 [cas] El Ayuntamiento organiza anualmente cursos de euskera para aprender y vivir en euskera en Lemoa. Un año más está en marcha la campaña de inscripciones, que se podrá realizar hasta el próximo viernes. ¡Anímate!

Según los datos hasta ahora, la posibilidad de estudiar en el nivel B1-B2 cualquier día de la semana está garantizada. También existe la posibilidad de sacar los siguientes grupos: B1-B2 cualquier día por la mañana; A2 cualquier día al anochecer; C1 cualquier tarde o anochecer; A0 horario por determinar cualquier día.

¡Ven a aprender euskera! Inscripciones en https://labur.eus/Euskaraeskolak

Kaleko lanak egiteko 4 langabetu kontratatu ditu Lemoako Udalak – El Ayuntamiento de Lemoa contrata 4 personas desempleadas para realizar trabajos en la calle

[eus] Lanbideren programa baten bidez, eta Mankomunitatearen eskariz, langabezian zeuden 4 pertsona lanean aritu dira Lemoako kaleetan bost astez. Lan txikiak egin dituzte, txikiak baina guztiz beharrezkoak: barandak eta hormak margotzen aritu dira,  kalte txikiak konpondu dituzte, eta beste hainbat kaleko lanetan lagundu dute. Lemoako Udalak esperientzia honen balorazio positiboa egin du, herriko kaleak hobetzen eta txukuntzen lagundu baitute.

 [cas] A través de un programa de Lanbide, y a petición de la Mancomunidad, 4 personas que se encontraban en situación de desempleo han estado trabajando en las calles de Lemoa durante cinco semanas. Han realizado pequeñas actuaciones, pequeñas pero no por ello menos necesarias: han pintado barandillas y paredes, han reparado pequeños desperfectos, y han colaborado en otras actuaciones menores. El Ayuntamiento de Lemoa ha hecho una valoración positiva de esta experiencia, en la medida en que han contribuido a mejorar y adecentar las calles del municipio.

Kiroldegiko instalazioak eta ikastaroak ezagutu nahi dituzu? Zatoz ate irekien jardunaldietara – ¿Quieres conocer las instalaciones y los cursos del polideportivo? Ven a las jornadas de puertas abiertas

[eus] Kiroldegiko instalazioak eta bertan egingo diren jarduerak eta ikastaroak ezagutu nahi dituenak ez du aitzakiarik: ate irekien jardunaldiak irailaren 29ra arte egongo dira zabalik, eta izen-ematea irailaren 27ra arte. Izen-ematea kiroldegian bertan egin beharko da. Animatu zaitez, bizi kirola, bizi osasuntsu!

[cas] Quien quiera conocer las instalaciones del polideportivo y las actividades y cursos que se desarrollarán en el mismo no tiene excusa, ya que las jornadas de puertas abiertas no finalizan hasta el 29 de septiembre, y la inscripción estará abierta hasta el 27 de septiembre. La inscripción deberá realizarse en el propio polideportivo. ¡Anímate, vive el deporte, vive de forma saludable!

Keu Agirretxea

“Bidaia musikal anitzak eta intentsoak gustatzen zaizkigu, gozatzera joango gara, gure pasioa da”

Sarrerak / Entradas: https://kultura.lemoa.net/sarrerak

[eus] Zer aurkituko du Kotxepinera zure ikuskizuna ikustera hurbiltzen denak?

Banda formatuan arituko gara eta “Ura eta bakea” azken diskoaz gain, gure errepertorioan ohikoak diren abestiak joko ditugu. Jotzeko orduan, bidaia musikal anitzak eta intentsoak gustatzen zaizkigu, gozatzera joango gara, gure pasioa da.

Nondik dator lan honen ideia?

“Nomadak eta kofrea” diskoaren zikloa bukatu zenean, hor hasi nintzen disko honetako lehen kantuak Pablo Novoarekin zuzenean jotzen. Hor ikusi nuen nondik jo ahal genuen eta martxan hasi ginen.

Ze berezitasun ditu lan honek aurrekoekin alderatuta?

Aurrekoa Madrilen grabatu zen eta musikari askok parte hartu zuten (Depedro, Izaro, David Bao…). Hau ordea Ondarroan grabatu dugu eta nahiz eta kolaborazioak ere izan (Olatz Salvador, Gotzon Barandiaran…) ekoizpen eta konposizio aldetik beste tratamendu bat dauka.

 “A la hora de tocar nos gustan los viajes musicales múltiples e intensos, iremos a disfrutar, es nuestra pasión”

Sarrerak / Entradas: https://kultura.lemoa.net/sarrerak

[cas] ¿Qué encontrará quien se acerque a Kotxepin Kultur Etxea a ver vuestro concierto?

Actuaremos en formato de banda y además de nuestro último disco “Ura eta bakea”, tocaremos temas habituales en nuestro repertorio. A la hora de tocar nos gustan los viajes musicales múltiples e intensos, iremos a disfrutar, es nuestra pasión.

¿De dónde viene la idea de este trabajo?

Cuando terminó el ciclo de “Nomadak eta kofrea”, ahí empecé a tocar las primeras canciones de este disco en directo con Pablo Novo. Ahí vi por dónde podíamos ir y empezamos a funcionar.

¿Qué peculiaridades tiene este trabajo respecto a los anteriores?

El anterior se grabó en Madrid y participaron muchos músicos (Depedro, Izaro, David Bao…). Pero esto lo hemos grabado en Ondarroa y a pesar de las colaboraciones (Olatz Salvador, Gotzon Barandiaran…) tiene otro tratamiento de producción y composición.

80 amandre

[eus] 80 amandre behar omen dira antzinako emakumeak egungoekin lotzeko, hori zioen behintzat Jorge Oteiza handiak; 80 amandre besterik ez, antzinaroa orainaldiarekin lotzeko.

80 ziren;

20 izan zitezkeen;

4 dira

Nik 4 amandre nahikoa izan ditut munduan nire txokoa aurkitzeko, 4 amandre besterik ez, ipuin bihurtu eta saio honetan elkartu ditudanak.

Ametsak, desioak, lana eta tristurak mototsean kiribildu eta munduari irribarre egiten ikasi zuten emakumeen istorioak dira hauek. Esku zailduak, sabel puztuak, begirada galduak, eta batez ere irribarrea begietan duten amandreak, amamak, amonak, amatxiak, amumak…

Finean, nire amandreak zure amandreak ere badirelako.

Web orria: https://es.dorletakortazar.eus/

[cas] Sostenía Jorge Oteiza que tan sólo 80 abuelas (amandreak) nos separan de la vida de las cuevas:

sólo 80 abuelas para unir la antigüedad con el presente.

Eran 80;

Podrían ser 20;

Son 4

En mi caso, cuatro han sido suficientes para encontrar mi rincón en el mundo, y he convertido mis experiencias con ellas en cuento, y las he juntado en esta sesión.

Estas son las historias de mujeres que se enroscaron en el moño sueños, deseos, trabajo y tristezas, y aprendieron a sonreír al mundo. Manos agrietadas, vientres hinchados, miradas perdidas, y sobre todo abuelas y más abuelas con la sonrisa en la mirada.

Al fin y al cabo, mi abuela es también tu abuela.

Página web: https://es.dorletakortazar.eus/

Gaztelekuaren inaugurazioa – Inauguración del Gazteleku

[eus] Lemoako Gaztelekuaren inaugurazioa!

Irailak 23: murala sortzen, musika eta pikoteoa

Irailak 24: moda jasangarria tailerra

Erdu zuon espazio barrie ezagutu eta gozatuten!

Oinezbusa

[eus] Izena emateko epeak: irailak 19-28

https://www.lemoa.net/eu-ES/Orriak/Citapreviaparaactividadesculturalesydeocio.aspx

Informazioa jasotzeko : irailak 26, 16:15ean, eskolako patioan. Karpa bat jarriko da, eta oinezbusako begiraleak egongo dira bertan informazioa ematen eta izen-ematea egiteko aukera ematen.

[cas] Plazo de inscripción: 19-28 de septiembre

https://www.lemoa.net/eu-ES/Orriak/Citapreviaparaactividadesculturalesydeocio.aspx

Información: el 26 de septiembre a las 16:15 horas se instalará una carpa en el patio escolar, en la que habrá monitores y monitoras de Oinezbus informando y facilitando la inscripción.

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s