Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Udal buletina – Boletín digital

Urriak 7 octubre

Gehiago irakurri titularraren gainean klikatuz

Leer más haciendo click sobre el titular

Mugikortasun iraunkorraren eta bizikletaren aldeko konpromisoa berretsi du Lemoako Udalak Bizikletaren Udal Estrategiaren garapenarekin – El Ayuntamiento de Lemoa reitera su compromiso por la movilidad sostenible y la bicicleta con el desarrollo del Plan Municipal de la bicicleta

[eus] 2019an Bizikletaren Udal Estrategia lantzen hasi zen 2019an Lemoako Udala Gizartegintza sailaren eta Hirigintza sailarekin koordinazioarekin. Era horretan, pausu berriak eman zituen Mugikortasun Planaren eta BIZIkletan proiektuaren garapenean. Lemoan eta eskualdean zeresana izan dezakeen garraio alternatiboa da bizikleta, batik bat oinez egiteko luzeegiak izan daitezkeen distantzietan.

Saioa Elejabarrieta alkateak proiektu honen gakoak azaldu ditu:  “Estrategiaren helburu nagusia bizikleta Lemoako hiri planeamenduaren eta udal ekimenaren erdigunean kokatzea izan da (beti ere oinezko mugikortasuna lehenetsiz), mugikortasun jasangarri eta seguru baten testuinguruan, garraio modu honekin lotutako lerro estrategikoak eta neurriak zehazte aldera”.

Helburu horiek betetzeko asmoz, hiru arlotan egin du lan Lemoako Udalak: segurtasuna, aparkalekuak eta zerbitzuak. Segurtasunari dagokionez, bidegorri sarea nabarmen hazi da azken urteetan, eta 2023ari begira tarte berri bat zabalduko da.

Bestetik, bizikletak aparkatzeko puntuak eta garbitzeko bi gune sortu dira herrian zehar  eta pumptrack parkean bizikleta elementu funtsezkoa da. Hirigintzan ere, oso kontutan hartzen den elementua da bizikleta, eta Arraibi auzoko obran lehentasuna eman zaie bizikletei errepidean. Kanpora begira bakarrik ez, barrura begira ere neurriak hartu ditu udalak, eta udaleko langileek beren ibilbide laburrak bizikletaz egiteko aukera dute.

Lanketa guzti honekin Lemoako Udalak mugikortasun jasangarriaren aldeko bere apustua berretsi du.

Bizikletaren Udal Estrategia -Txostena: https://www.lemoa.net/eu-ES/Zerbitzuak/Gizartegintza/Documents/20190708_LEMOAKO%20BIZIKLETAREN%20ESTRATEGIA.pdf#search=bizikleta

[cas] El Ayuntamiento de Lemoa, bajo la coordinación del departamento de Acción  Social y en colaboración con el departamento de Urbanismo, comenzó a elaborar en 2019 la Estrategia Municipal de la Bicicleta, dando así nuevos pasos en el desarrollo del Plan de Movilidad y del proyecto BIZIkletan. La bicicleta es un transporte alternativo que puede jugar un papel importante en Lemoa y su comarca, sobre todo en distancias que pueden ser demasiado largas para caminar.

La alcaldesa Saioa Elejabarrieta explica las claves de este proyecto: “El objetivo principal de la estrategia ha sido situar la bicicleta en el centro del planeamiento urbano y de la iniciativa municipal de Lemoa (priorizando siempre la movilidad a pie), en el contexto de una movilidad sostenible y segura, para definir líneas estratégicas y medidas relacionadas con este modo de transporte”.

Para cumplir estos objetivos, el Ayuntamiento de Lemoa ha trabajado en tres áreas: seguridad, aparcamientos y servicios. En cuanto a la seguridad, la red de bidegorris ha crecido considerablemente en los últimos años y se abrirá un nuevo tramo de cara a 2023.

Por otro lado, se han creado varias puntos de aparcamiento y limpieza de bicicletas a lo largo del pueblo, y en el parque de pumptrack la bicicleta es un elemento fundamental. En urbanismo, a su vez, la bicicleta es un elemento que se tiene muy en cuenta, y en la obra del barrio de Arraibi se ha dado prioridad a las bicicletas en la carretera. El ayuntamiento ha tomado medidas no sólo de cara a la ciudadanía, sino también en su funcionamiento interno, y el personal municipal tiene la posibilidad de realizar sus recorridos cortos en bicicleta.

Con todo este trabajo sostenido en el tiempo, el Ayuntamiento de Lemoa reitera su apuesta por la movilidad sostenible.

Bi proiektu aukeratu ditu epaimahaiak “Oroitzeak dakarren askatasunaz” aurrera eramateko – Dos son los proyectos seleccionados por el jurado para llevar a cabo “Oroitzeak dakarren askatasunaz”

[eus] Deialdiaren helburua Lemoako memoria historikoan oinarritutako proiektu artistikoak garatzea da. 1936ko gerra eta gerraosteko diktaduraren garaia eta gerraren giza dimentsioa izango dira abiapuntu, orduko andre, gizon eta umeen egoerak eta bizipenak gaurkora ekartzeko eta berauei aitortza justu eta egiazkoa egiteko.


Joan den  irailaren 29an epaimahaia eratu zen deialdiaren proiektuak hautatzeko. Epaimahaian honako hauek hartu dute parte: Saioa Elejabarrieta alkatea, Pablo Rodriguez gizartegintzako teknikaria, Ismael Manterola EHUko Arte Ederretako fakultateko dekanoa eta Edurne Gonzalez Arte Ederretako Fakultateko Kultura Hedapeneko dekanordea.

Bi izan dira aukeratutako proposamenak, eta hurrengo hilabeteetan garatuko dira. Urtarrilean proiektu bakarra aukeratuko da (edo biak bateratu), maiatzean herriari behin-betiko lana aurkeztu ahal izateko.

[cas] El objetivo de la convocatoria es desarrollar proyectos artísticos basados en la Memoria Histórica de Lemoa. La Guerra Civil de 1936 y la época de la dictadura de posguerra y la dimensión humana de la guerra serán el punto de partida para traer a la actualidad las situaciones y vivencias de las señoras, hombres y niños de entonces y hacerles un justo y verdadero reconocimiento.

El pasado 29 de septiembre se constituyó el Tribunal Calificador para la selección de los proyectos de la convocatoria. En este jurado participaron Saioa Elejabarrieta, alcaldesa del Ayuntamiento de Lemoa, Pablo Rodríguez, técnico de acción social del Ayuntamiento de Lemoa, Ismael Manterola, decano de la Facultad de Bellas Artes y Edurne González, vicedecana de Difusión Cultural de la Facultad de Bellas Artes.

Dos han sido las propuestas seleccionadas, que se desarrollarán en los próximos meses. En enero se elegirá un único proyecto (o unificar ambos) para poder presentar el proyecto definitivo al pueblo en mayo.

Ilgoran Jabekuntza eskola bueltan da! – ¡La escuela de Empoderamiento Ilgoran está de vuelta!

[eus] Kurtsoko lehenengo tailerra “Creando redes de mujeres migradas” da, Johana Muñozen eskutik:

Arratian bizi diren emakume migratu guztiak gonbidatu nahi ditugu talde gune honetan parte hartzera etor daitezen, guztion artean sareak eta aliantzak eraikitzeko. Hainbat gai jorratuko ditugu, hala nola gure migrazio-prozesuak, gure lan- eta bizi-eskubideak, jasaten ditugun indarkeriak eta eskura ditzakegun baliabideak. Gure gorputz-kontzientzia eta gure burua kolektiboki zaintzeko gaitasuna zabalduko ditugu. Gure lurraldeetako janari tipikoak ere partekatuko ditugu. Anima zaitez, lagun!

 [cas] Invitamos a todas las mujeres migradas que viven en el Valle de Arratia a que vengan a formar parte de este espacio grupal donde construir entre todas redes y alianzas. Abordaremos temas como nuestros procesos migratorios, nuestros derechos laborales y vitales, las violencias que sufrimos y los recursos a los que podemos acceder. Ampliaremos nuestra conciencia corporal y nuestra capacidad de cuidarnos colectivamente. También compartiremos comidas típicas de nuestros territorios. Anímate, compañera!

Izen-ematea: https://docs.google.com/forms/d/1mdIFBdlij6S8yrxYTjyudZgTQIL3-iQPMn-ICr-KLFI  / 688627393 / bardintasuna.arratia@bizkaia.org

Egoera onean dauden bankuen banaketa – Reparto de bancos en buen estado

[eus] Lemoako Udala udalerriko bankuak kentzen ari da berriak jartzeko. Egoera onean daudenak, eskatzen dituzten pertsonen artean banatuko dira.

 Horregatik, urriaren 14a, ostirala, ezarri dugu Tallerreta auzoan dagoen Pesako antzinako kotxetegien pabiloian, goizeko 10:00etatik  12:00etara, interesa duten pertsonek aipatutako helbidera joan daitezen, beren garraioarekin, eta bertan entregatuko zaie.

[cas] El Ayuntamiento de Lemoa está retirando los bancos  del Municipio para instalar unos nuevos. Aquellos que se encuentran en buen estado, se van a repartir entre las personas que los soliciten.

Por ello, hemos establecido el día 14 de octubre,  viernes, en el pabellón de las antiguas cocheras de Pesa, ubicado en el Barrio de Tallerreta, entre las 10:00 y 12:00 horas de la mañana, para que, aquellas personas que estén interesadas, acudan a la dirección mencionada, con su propio transporte, y se les hará entrega del mismo.

Hasi da Egunean Behin jokoaren denboraldi berria – Comienza la nueva temporada del juego Egunean Behin

[eus] Egunean Behin aplikazio arrakastatsuaren hamargarren denboraldia abian da.

 Zer da Egunean Behin?

Egunean Behin mugikorrerako aplikazio bat da. Egunero 10 galdera erantzun beharko dituzu. Galderak euskaraz dira; batzuk euskal kulturaren ingurukoak, eta beste batzuk kultura orokorraren ingurukoak. Zenbat eta gehiago asmatu, orduan eta hobeto. Zenbat eta azkarrago erantzun, puntu gehiago bilduko dituzu.

Zelan hartu dezaket parte?

Parte hartzeko nahikoa da mugikor bat izatea, eta bertan Egunean Behin aplikazioa instalatzea.

Zelan lehiatu Lemoako Taldean?

Lemoako Egunean Behin taldean parte hartzeko, aplikazioko “taldeak” atalean sartu beharko gara, “gei” + ikurra sakatu, eta taldearen giltza edo kodea sartu. Lemoako taldean sartzeko giltza hauxe da: 204F9E

Sariak

Lemoako taldeko onenek sariak izango dituzte denboraldiaren amaieran. Beraz, ez galdu aukera eta parte hartu!

[cas] La décima temporada de la exitosa aplicación Egunean Behin ya está en marcha.

¿Qué es Egunean Behin?

Egunean Behin es una aplicación para móvil. Tendrás que contestar 10 preguntas diarias. Las preguntas son en euskera, algunas en torno a la cultura vasca y otras a la cultura general. Cuantos más aciertos, mejor. Cuanto más rápido respondas, más puntos acumularás.

¿Cómo puedo participar?

Para participar basta con tener un móvil en el que instalar la aplicación Egunean Behin.

¿Cómo competir en el grupo de Lemona?

Deberemos entrar en el apartado  de los grupos de la aplicación, pulsar en el símbolo de  + e introducir la llave o código del grupo. La llave de acceso al equipo de Lemoa es 204F9E

Premios

Los mejores del equipo de Lemoa tendrán premio al final de la temporada. ¡Así que no pierdas la oportunidad y participa!

Argazki lehiaketa martxan da! ¡El concurso fotográfico ya está en marcha!

[eus] Urtero lez, udagoiena Lemoara iristen da bere argazki lehiaketaren eskutik. Edizio honetan, aurrekoetan bezala, udalerriko hamabi argazki onenak bilatzen ditugu: egutegiko hilabete bakoitzeko bat. Gaia udalerria bera da, iradokitzen eta motibatzen gaituena, gure kamerarekin islatu gura duguna. Argazkia aurkezteko azken eguna (parte-hartzaile bakoitzeko bat) urriaren 31 da.

Oinarriak esteka honetan daude: https://www.lemoa.net/eu-ES/Albisteak/Documents/20220927-bases.pdf

[cas]  Como cada año, el otoño llega a Lemoa de la mano de su concurso fotográfico. En esta edición, como en las anteriores, buscamos las doce mejores instantáneas del municipio, una por cada mes del calendario. El tema es el propio municipio, lo que nos sugiere y nos motiva, lo que queremos reflejar con nuestra cámara. La fecha límite para presentar la fotografía (una por participante), es el 31 de octubre.

Las bases se encuentran en el siguiente enlace: https://www.lemoa.net/eu-ES/Albisteak/Documents/20220927-bases.pdf

ETAren agiri bulegoa

Sarrerak / Entradas: https://kultura.lemoa.net/sarrerak

[eus] Petral Bilbao ETAren agiri bulegoko langilea da: ETAren zigiluak banatzea da bere eginkizun bortitza. Makal Xiberu bulegora joan da, eginkizun sekretu batekin. Petralek, ordea, arnasa hartzeko denborarik eman gabe, ezustean harrapatuta, Makali ETAren agiria lortzeko probak ezarriko dizkio.

[cas] Petral Bilbao es trabajadora de la empresa expendedora de certificados de ETA. Su duro trabajo consiste en ser selladora de documentos. Makal Xiberu acudirá a esta oficina con una misión secreta. Pero Petral, sin perder tiempo y cogiéndolo por sorpresa, lo someterá a las pruebas para conseguir el certificado.

Begirale poltsa – Bolsa de monitores/as

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s