Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Udal buletina – Boletín digital

Azaroak 4 noviembre

Gehiago irakurri titularraren gainean klikatuz

Leer más haciendo click sobre el titular

Lemoako Udalak Kiroldegiko abonatuen fideltasuna sarituko du 2023ko tarifei begira – El Ayuntamiento de Lemoa premiará la fidelidad de las personas abonadas al polideportivo de cara a las tarifas de 2023

[eus]  Lemoako Udalak Kiroldegiko prezio sistemari buruzko azterketa sakona egin du azken hilabeteetan, eta datorren urteari begira kiroldegiko abonatuak saritzea erabaki du. 2022 urtearekin alderatuz, abonatuei urte bukaeran kiroldegiaren erabilera merkeagoa izatea da helburua. Horretarako, prezioak banan-banan berrikusi eta aztertu dira, eta honako hauek dira berritasun nagusiak:

  • Urte hasierako abonatu kuota igotzen den arren (bataz-beste %30), kiroldegiko zerbitzu guztiak merkeagoak izango dira abonatuentzat, bai urteko (kirolaren arabera) eta bai hilabeteko kuotetan (20€-tik 10 €-ra).
  • Urteko kuotaren barruan igerilekua, sauna (erabilera mugagabea izango du, orain arte hilean 2 erabilerara mugatua egon denean) eta eraikitzeko dagoen rokodromo berria egongo dira barne.
  • Gainera, orain arte ez bezala, urteko kuotaren ordainketa bi zatitan banatu daiteke (urtarrila-uztaila).
  • Behin abonatu kuota ordaindu ostean, esan bezala, kiroldegiko zerbitzuak merkeagoak izango dira. Gimnasioaren kasuan, esate baterako, urteko kuota 200€-tik 96€-ra jaitsiko da (%108ko jaitsiera), eta hileko kuota 20€-tik 10€-ra (%50eko jaitsiera).

Saioa Elejabarrieta alkateak berrikuntza hauen zergatia azaldu du:  “Kiroldegia gero eta pisu eta garrantzi handiagoa hartzen ari den instalazioa da, eta zerbitzua eta instalazioak hobetzen jarraitzea da gure apustua. Horregatik, funtsezkoa da prezioen sistema orekatua izatea, eta, 2023rako prezioekin gertatzen den bezala, abonatutako pertsonen fideltasuna saritzea”.

[cas] El Ayuntamiento de Lemoa ha realizado en los últimos meses un exhaustivo estudio sobre el sistema de precios del Polideportivo, y ha decidido premiar a los y las  abonadas de cara al próximo año. Con respecto al año 2022, el objetivo es que a final de año a los y las abonadas les resulte más barato el uso del polideportivo. Para ello, se han revisado y analizado los precios de forma individualizada, siendo las principales novedades las siguientes:

  • Aunque se incrementa la cuota de abonado/a a principios de año (30% de media), una vez formalizada la cuota todos los servicios del polideportivo serán más baratos para las y los abonados, tanto en cuota anual (según actividad) como mensual (de 20 €a 10 €).
  • La cuota anual incluye la piscina, la sauna, que tendrá un uso indefinido cuando hasta ahora ha estado limitada a 2 usos mensuales, y el nuevo rocódromo pendiente de construcción.
  • Además, al contrario que hasta ahora, el pago de la cuota se puede dividir en dos partes (enero-julio).
  • Una vez pagada la cuota de abonado/a, como se ha mencionado anteriormente, los servicios del polideportivo serán más baratos. En el caso del gimnasio, por ejemplo, la cuota anual se reducirá de 200€ a 96 € (108% de descuento) y la cuota mensual de 20 €a 10 € (50% de descuento).

    La alcaldesa, Saioa Elejabarrieta, explica los motivos de estas novedades: “El Polideportivo es una instalación que cada vez está cobrando más peso e importancia, y nuestra apuesta es seguir mejorando el servicio y las instalaciones. Por ello, es fundamental mantener un sistema de precios equilibrado y, a su vez, como ocurre con los precios para 2023, premiar la fidelidad de las personas abonadas.

Kirol eta ariketa fisikoaren jardunaldiak 2022 – Jornadas de actividad física y deporte

[eus] Kirol eta ariketa fisikoaren jardunaldiak ezinbesteko hitzordua dira Lemoako kirol egutegian. Udala eta herriko eragileak elkarlanean aritzen dira ahalik eta eskaintza zabalena eskaintzeko, publiko orori zuzendua. Helburua bikoitza da, Ioritz Fernandez kirol zinegotziak azaldu duenez: “Batetik, Lemoak kirol arloan duen potentziala erakusten dugu, eta, bestetik, kirolak eta jarduerak gizartearentzat dituen balio positiboak azpimarratzen ditugu”.

Beraz, Lemoako herritarrek eta udalerrira hurbiltzen direnek aukera izango dute parte hartzeko hainbat kirol eta ariketa fisikoko jarduera, txapelketa, tailer eta hitzalditan, guztiak doakoak.

“Kirol eta ariketa fisikoaren jardunaldiak” Lemoako Udalak ariketa fisikoaren alde egiten duen apustu orokorraren baitan kokatzen den programa da. Zentzu horretan, Oingabiz proiektuaren bidez adin tarte ezberdinei begira landutako proposamena garatzen du udalak, eta ekintzen artean orientazio zerbitzua, ibilbide gidatuak, gazteak aktibo edo 3. adinarentzako gimnasia daude.

Bestetik, kirol instalazioen aldeko apustua ere nabaria da. Azken bi urteetan kalistenia parkea eta pumptrack-a zabaldu dira, eta neguan zehar rokodromoa egingo da kiroldegian.

[cas] Las jornadas de actividad física y deporte son una cita ineludible en el calendario deportivo de Lemoa. Ayuntamiento y entidades del municipio colaboran para ofrecer una programación lo más amplia posible, dirigida a todos los públicos. El objetivo, según ha explicado el concejal de deportes Ioritz Fernández, “es doble: por un lado, mostramos el potencial deportivo de Lemoa y, por otro, ponemos en valor los beneficios del deporte y la actividad física  para la sociedad”.

Por lo tanto, los y las vecinas de Lemoa y quienes se acerquen al municipio del 14 al 20 de noviembre tendrán la oportunidad de participar en diversas actividades físicas y deportivas, campeonatos, talleres y conferencias, todas ellas gratuitas.

Las jornadas de actividad física y deporte son un programa que se enmarca dentro de la apuesta general del Ayuntamiento de Lemoa por el ejercicio físico. En este sentido, el ayuntamiento desarrolla una propuesta elaborada a través del proyecto Oingabiz para diferentes franjas de edad, y entre las acciones están el servicio de orientación, itinerarios guiados, jóvenes activos/as o gimnasia para la 3ª edad.

Por otro lado, la apuesta por las instalaciones deportivas también es evidente. En los dos últimos años se ha ampliado el parque de calistenia y el pumptrack, y durante el invierno se llevará a cabo la obra del rocódromo en el polideportivo.

Haurrak euskaraz egitera bultzatzeko Paula Kasaresen hitzaldiak guraso euskaldun eta ez euskaldunentzat – No sabemos euskera, ¿Cómo ayudaremos a nuestros hijos/as?

[eus] “Nola motibatu semea edo alaba euskaraz egin dezan?” “Nola eman euskarari toki handiagoa etxean bikotekideak ez badaki?” “Guk etxean euskaraz egiten dugu baina, garrantzitsua al da haurrak bere bizitzaren esparru guztietan euskara hurbil izatea?”

Guraso askoren ohiko galderak dira horiek, eta horiei erantzuna eman asmoz hitzaldi sorta bat antolatu du Lemoako Udaleko Euskara sailak Paula Kasares soziolinguistarekin. Azaroaren 9an eta 23an izango dira hitzaldiak, eta egun bakoitzean gaztelaniazko eta euskarazko saioak eskainiko dira. Euskaraz dakiten gurasoei eta ez dakitenei zuzendutako hitzaldiak izango dira, eta familia orotan euskararen alde egin daitekeena azalduko baitu Kasaresek. Bi saioak irekiak izango dira, eta aldiro gurasoen kezkei erantzuna emateko prestatuta egongo da.

Euskaraz ez dakiten gurasoen hitzaldiaren izenburua honakoa da: “No sabemos euskera. ¿Cómo ayudaremos a nuestras/os hijas/os?”. Euskararekin aktibo izatearen garrantzia nabarmenduko du Kasaresek, eta gurasoei ohartarazi hizkuntzarekiko izan dezaketen rolak ere zeresana izan dezakeela. Azaroaren 9an eta 23an 17:00etan izango dira gaztelaniazko saioak, jubilatuen goiko aldeko aretoan. Zaintza zerbitzua egongo da haurrak bertan utzi nahi dituztenentzat.

Euskaldunak diren gurasoei zuzendutako hitzaldia, bestetik, honakoa da: “Haurrok, egin ezazue euskaraz! Lelo horretatik harago”. Gurasoek egin dezaketenaz arituko da Kasares, eta haurren hizkuntza ohituretan zelan eragin daitekeen aztertuko du. Azaroaren 9an eta 23an 18:30ean izango dira euskarazko saioak, jubilatuen goiko aldeko aretoan. Zaintza zerbitzua egongo da kasu honetan ere.

Paula Kasares soziolinguistikan doktorea da, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea. Euskararen familia bidezko transmisioaren inguruko ikerketa ugari egin izan ditu, baita hitzaldi ugari eskaini ere. Arlo horretan aditua eta aritua da, beraz.

[cas] “¿Cómo motivar a tu hijo o hija para que hable en euskera?” “¿Cómo dar más espacio al euskera en casa si tu pareja no sabe euskera?” “En casa hablamos en euskera pero, ¿es importante que el niño o niña tenga cerca el euskera en todos los ámbitos de su vida”?

El departamento de Euskera del Ayuntamiento de Lemoa ha organizado una serie de charlas con la sociolingüista  Paula Kasares. Las charlas tendrán lugar los días 9 y 23 de noviembre, y cada día se ofrecerán tanto en castellano como en euskera. Por lo tanto,  Habrá charlas dirigidas tanto a las familias que saben euskera como a las que no, y Kasares explicará lo que se puede hacer para potenciar el euskera en toda familia. Ambas sesiones serán abiertas, y se dará respuesta a las inquietudes de las familias.

El título de la charla de las familias que no saben euskera es: “No sabemos euskera. ¿Cómo ayudaremos a nuestras/os hijas/os ?”. Kasares destacará la importancia de ser activo con el euskera y destacará el rol fundamental que pueden tener padres y madres en ese aspecto. Las charlas se llevarán a cabo los  días 9 y 23 de noviembre a las 17:oo de la tarde en la parte superior del hogar de las personas jubiladas. Habrá servicio de cuidados para los y las niñas.

La charla dirigida a las familias euskaldunes será la siguiente: “Haurrok, egin ezazue euskaraz! Lelo horretatik harago”. En este caso, Kasares hablará sobre cómo pueden influir en los hábitos lingüísticos de sus hijos e hijas los padres y las madres. Las sesiones en euskera serán los días 9 y 23 de noviembre a las 18:30, en la parte superior del hogar de las personas jubiladas. También habrá servicio de cuidados.

Paula Kasares es doctora en sociolingüística y profesora de la Universidad Pública de Navarra. Ha realizado numerosos estudios sobre la transmisión familiar del euskera y ha ofrecido numerosas conferencias. Es, pues, una docente experta en la materia.

Death cafe – Rebeca Díaz Mardaras (elkarrizketa-entrevista)

[eus] Zer da Death cafe bat eta zer kontzeptu lantzen dira?

Death cafe heriotzari buruz hitz egin eta entzun nahi duten pertsona orori irekita dagoen gunea da.Ez da dolurako gune bat eta ez ditu ondorioak atera nahi.Gai unibertsal bat partekatzeko gunea da, gizaki garen aldetik guztioi dagokiguna.

Zergatik uste duzu garrantzitsua dela heriotzari garrantzia ematea gure bizitzetan?

Heriotzari buruz hitz egiteak laguntzen irakasten digu.Bizitzaren zati saihestezin horretara hurbiltzera ausartzen garenean, heriotzak zer esan nahi duen eta horrekin agertzen diren doluak ulertzen has gaitezke. Lekua ematen badiogu eta gogoan izaten hasten bagara, bizitzen hasiko gara ere. “Hiltzen ikastea bizitzen ikastea da”.

Zer tresna proposatzen dituzu dolurako?

Presentzia, begirada eta maitasunezko entzutea. Pertsona bat dolua pasatzen ari denean norbaitek laguntzea nahi du, isiltasunean bada ere, eta bere emozioak erakusteagatik epaitua ez izatea. Bere desirak aintzat hartzea, nahiz eta egun batean gauza bat esan eta bestean kontrakoa, epaitu gabe, bere emozioak zalantzan jarri gabe ulertzen saiatuz. Horrek guztiak asko laguntzen dio doluan dagoen pertsonari.

Zergatik uste duzu garrantzitsua dela hiltzeko bidean dagoen pertsona bati laguntzea?

Bizitza sendatzen lagun diezaiokegu, hau da, itxierak eta agurrak egiten. Alde horretatik, hilzorian dagoen pertsonaz gain, bere ingurukoak ere hor daude, eta haiei “laguntza ematen laguntzen” bazaie, beren bizitzetan ikasketa eta maitasun handiko unea izateko gai izango dira.

[cas] ¿Qué es un Death cafe y qué conceptos se trabajan?

El Death cafe es un espacio abierto a toda aquella persona que quiera hablar y escuchar sobre La Muerte.  No es un espacio de duelo y no pretende llegar a conclusiones.  Es un espacio para compartir un tema universal y que nos toca a todxs como seres humanos que somos.

¿Por qué crees que es importante dar importancia a la muerte en nuestras vidas?

“Hablar de La Muerte nos enseña a acompañar”. Cuando nos atrevemos a acercarnos a esta parte ineludible de La Vida, podemos empezar a comprender lo que significa Morir y los Duelos que aparecen con este hecho. Si la damos espacio y comenzamos a tenerla presente, comenzamos a Vivir también. “Aprender a Morir es aprender a Vivir”.

¿Qué herramientas propones ante un duelo?

Presencia, mirada y escucha amorosa. Cuando una persona está en duelo lo que desea es que alguien le acompañe, aunque sea desde el silencio, y no ser juzgada por mostrar sus emociones. Atender sus deseos, aunque un día diga una cosa y al otro sea lo contrario, sin juzgarla, intentando comprender sus emociones sin cuestionarlas, ayuda mucho a la persona en duelo.

¿Por qué crees que es importante acompañar a una persona que está en camino de morir?

Lo primero para mí, es no morir en soledad. Podemos, además,  acompañarla ayudándole a sanar su Vida, es decir, ayudándole a hacer cierres y despedidas. En este aspecto no sólo contemplo a la persona moribunda, sino que también están presentes los suyos, a los que si se les “acompaña a acompañar”, serán capaces de tener en sus Vidas un momento de gran aprendizaje y amor.

Eneritz Furyak

Sarrerak / Entradas: https://kultura.lemoa.net/sarrerak

[eus] Eneritz Furyak musikariak bere aurreko lanen uzta jaso du jada, euskal musikako ahots berrien artean bere lekua topatuz, eta Frantzia, Belgika, Alemania, Suitza, Italia, edo gertuago ditugun Katalunia nahiz Galiziako oholtzetan joz. Baita, jakina, euskal geografia osoan ere.

2021ean, pauso berri bat emanez, aurreko lanekiko nabarmen ezberdina den disko batekin dator, diskoari izena ematen dion Emadan lehen kantuan igarri daitekeen bezala. Asmo berriak lau haizetara zabaltzen dituen hasiera da; kantua bereganatzen duen grabe geruza batetik hazten diren gitarra eta ahotsa. Maila ezberdinetan testurak eransten dituzten teklak. Diskoko beste kantuetan hainbat modutan errepikatzen den eraikitzeko era da, hain zuzen ere.

[cas] La paulatina transformación de la que han sido cómplices los últimos años, llevan a 2021 a ser el año de recolección de los frutos de esos cambios. Eneritz Furyak ya había recogido parte de la cosecha de sus dos discos anteriores, estableciéndose como una de las nuevas voces de la música vasca y girando por países como Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, lugares más cercanos como Cataluña o Galicia. Y obviamente, por toda la geografía vasca.

En 2021 da un paso adelante con un nuevo trabajo sensiblemente diferente a los anteriores, como se puede apreciar en el adelanto Emadan. Un tema de apertura que equivale a una declaración de intenciones; guitarra y voz que crecen desde una capa de graves omnipresente. Teclas que añaden texturas a la canción en diferentes estratos. Construcción que se repite de diferentes maneras en otros temas del disco.

2022ko jaien balorazioa – Valoración de las fiestas de 2022

[eus] Lemoako Jai Batzordeak 2022ko jaiak baloratzeko bilera egingo du. Programazioa bere osotasunean aztertuko da, eta 2023rako hobekuntza-proposamenak eta ideiak jasoko dira. Zatoz eta parte hartu!

[cas] La Comisión de Fiestas de Lemoa llevará a cabo una reunión de valoración de las fiestas de 2022. Se analizará la programación en su conjunto, y se recogerán propuestas de mejora así como ideas de cara a 2023. ¡Ven y participa!

XXIII. Nekazaritzako elikagaien azoka + perretxiko erakusketa – XIII Feria agroalimentaria + exposición de perretxikos

[eus] Arratia bailarako nekazari eta ekoizleek Arlonagusia plazan daukate hitzordua datorren azaroaren 13an. Plazan jarriko diren 20 postuetan salgai izango dituzte gazta, eztia eta barazkiak bezalako elikagaiak. Modu berean, eta azoka egongo dela baliatuz, Ganzabal Mendi Taldeak perretxiko erakusketa egingo du Atxetako plazan.

[cas] Los y las agricultoras y productoras del valle de Arratia tienen cita en la plaza Arlonagusia el próximo 13 de noviembre. Allí tendrán a la venta alimentos como queso, miel y verduras en los 20 puestos que se ubicarán a lo largo de la plaza. Así mismo, y aprovechando la feria, Ganzabal Mendi Taldea llevará a cabo su exposición de perretxikos en la plaza de Atxeta.

Alkartasun jaialdia – Festival solidario

[eus] Arratsaldeko 18:00etan hasiko da Arratiako Caritasek antolatutako Pobreziaren kontrako VI. jardunaldia eta jaialdi solidarioa kiroldegian.

Bertara hurbiltzen direnak ez dira aspertuko: musika, animazioa, antzerkia, txokolada… Eta garrantzitsuena, bildutako guztia Auzobizi Elkartera joango da.

[cas] A las 18:00 de la tarde dará comienzo la VI Jornada de Lucha contra la Pobreza organizada por Cáritas de Arratia y el festival solidario en el polideportivo.

Las personas que se acerquen no se aburrirán: música, animación, teatro, chocolatada… Y lo más importante, todo lo recaudado irá a parar a Auzobizi Elkartea.

Arimen Gaua Lemoan

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s