Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Herri lanak Arraibi auzoan- Mejoras en el barrio de Arraibi

[eus]  Azken asteetan herri lanak egin dira Arraibi auzoan. Legealdi honetan udalak inbertsio handia egin du auzo horretan, eta orain xehetasun txiki baina aldi berean garrantzitsuak aurrera eramateko unea da.

Alde batetik lorontzi eta lora berriak jartzen aritu dira brigada eta lorezaintza zerbitzua, eta bestetik Tipirrikako sarrerako gunean baranda berria jarri da.

Modu berean, datorren astean kotxe elektrikoentzat kargagailua jarriko da.

[cas]  En las últimas semanas se han realizado mejoras en el barrio de Arraibi. En esta legislatura el ayuntamiento ha hecho una gran inversión en este barrio, y ahora es el momento de llevar adelante esas pequeñas pero importantes mejoras.

Por un lado se han estado colocando nuevas jardineras y flores y por otro lado se ha instalado una nueva barandilla en la zona de entrada a Tipirrika.

Así mismo, la próxima semana se instalará un cargador para los coches eléctricos.