Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Lemoa Pausoz Pauso 2023ko erronkan parte hartu nahi duzu?-¿Quieres participar en el reto Lemoa Pausoz Pauso 2023?

[eus] Lemoa Pausoz Pauso erronkaren leloak argi baina argiago azaltzen du dinamika honen abiapuntua: pauso txikiek egingo gaituzte aktibo! Aurtengo erronkan ere irizpidea argia da: hilabetero hamar pertsonek egingo dute erronka: astero ibilbide bat egin. Horretarako izena eman behar dute web orrian, ibilbideak jaso, erronka amaitu, eta lortuz gero saria jasoko dute. Izen-ematea: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclGsZl2sHqt0dVhqMfasNMvr-zXQ1a0agcQo8i_WwSH3sPwQ/viewform [esp] […]

Atalak
UDALemoa [ESP]

El Ayuntamiento de Lemoa rechaza la petición de FCC de modificar puntualmente las normas subsidiarias del planeamiento municipal en el vertedero de Bistibieta

LA DECISIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LEMOA SE BASA EN TRES INFORMES ELABORADOS POR TÉCNICOS MUNICIPALES: POR UN LADO EL ARQUITECTO ASESOR MUNICIPAL HA ELABORADO UN INFORME SOBRE EL TRATAMIENTO URBANÍSTICO DEL SUELO AFECTADO POR LA PROPUESTA. POR OTRO LADO, SE HA ELABORADO UN INFORME POR PARTE DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, Y LA RESPONSABLE TÉCNICA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE HA ELABORADO UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL ANÁLISIS DE POSIBLES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES.

Atalak
UDALemoa [EUS]

Lemoako Udalak ukatu egin du Bistibietako zabortegian udal-plangintzaren arau subsidiarioak puntualki aldatzeko FCC-ren eskaera

LEMOAKO UDALAREN ERABAKIA UDAL TEKNIKARIEK EGINDAKO HIRU TXOSTENETAN OINARRITZEN DA: ALDE BATETIK UDAL ARKITEKTO AHOLKULARIAK TXOSTENA EGIN DU  PROPOSAMENAK ERAGINDAKO LURZORUAREN HIRIGINTZA-TRATAMENDUARI BURUZ. BESTETIK TXOSTENA EGIN DUTE ZERBITZU JURIDIKOEK, ETA BUKATZEKO INGURUMEN ARLOKO UDAL-ARDURADUN TEKNIKOAK TXOSTEN XEHATUA EGIN DU BALIZKO INPAKTUEN AZTERKETAN HAUTEMANDAKO GABEZIEI BURUZ.